เนื้อหาวันที่ : 2008-04-21 09:56:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1323 views

รมว.พลังงาน ยันไม่มีนโยบายอุดหนุนตรึงราคาน้ำมันหวั่นบิดเบือนกลไกตลาด

รมว.พลังงาน ยืนยันไม่มีนโยบายที่จะใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันหรือนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด

พล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว.พลังงาน ยืนยันไม่มีนโยบายที่จะใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันหรือนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด อีกทั้งกองทุนฯ มีเงินอยู่จำนวนจำกัด

 .

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานพยายามหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาคขนส่ง โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ไปพิจารณา หลังจากก่อนหน้านี้เคยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคประมงและเกษตรไปแล้ว

 .

รมว.พลังงาน กล่าวว่า เตรียมระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะ 15 ปี(2551-65) ในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาวิกฤติราคาน้ำมันแบบยั่งยืน โดยคาดว่าจะใช้เวลาจัดทำแผนราว 3-4 เดือน

 .

โดยแผนแม่บทดังกล่าวจะสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท เช่น พลังงานแสงแดด พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ ชีวมวล และการจัดการพืชพลังงานทดแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและภาคการอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันต้องเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรรม