เนื้อหาวันที่ : 2008-04-18 16:08:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1030 views

ไอแท็บ ร่วมกับ TGI จัดสัมมนา สร้างขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ในฐานะเครือข่ายไอแท็บภาคตะวันออก และศูนย์เทคโนโลยีอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดสัมมนาเรื่อง “ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 นี้ ณ ห้องสายธาร โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ในฐานะเครือข่ายไอแท็บภาคตะวันออก และศูนย์เทคโนโลยีอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดสัมมนาเรื่อง  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ  ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 นี้ ณ ห้องสายธาร โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

.

วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวต่อการเรียนรู้และสนใจนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมงานได้ในวัน และเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ( รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น ) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายไอแท็บภาคตะวันออก สถาบันไทย-เยอรมัน โทร.038-215-033 ถึง 044 หรือ โทร. 0-2784-6666 ต่อ 1704-5 แฟ็กซ์ 038-743-706