เนื้อหาวันที่ : 2008-04-18 15:59:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1428 views

ดีเอชแอล ได้รับ ISO ธุรกิจลอจิสติกส์รายแรกของเอเชีย แปซิฟิก

ธุรกิจทั้งหมดของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ 9001 เป็นผู้ให้บริการรายแรกในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ที่ได้รับการรับรองด้วย 2 มาตรฐานคุณภาพระดับโลกอย่างสมบูรณ์ ด้วยความพึงพอใจของลูกค้าและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

.

ธุรกิจทั้งหมดของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ 9001 เป็นผู้ให้บริการรายแรกในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ที่ได้รับการรับรองด้วย 2 มาตรฐานคุณภาพระดับโลกอย่างสมบูรณ์ ด้วยความพึงพอใจของลูกค้าและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

.
ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก เปิดเผยว่า ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้งซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลระหว่างประเทศของดีเอชแอล เป็นผู้ให้บริการรายแรกในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ที่ได้รับการรับรองด้วย 2 มาตรฐานคุณภาพระดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบจาก องค์กรสากลว่าด้วยการมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ “the International Organization for Standardization’s (ISO)” ซึ่งได้แก่ ISO 9001:2000 สำหรับระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ และ ISO 14001:2004 สำหรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
.

ในปัจจุบัน การปฏิบัติงานทั้งหมดของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 200 แห่งใน 14 ประเทศ ได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่าง ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 สำหรับระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

.

"มาตรฐาน ISO ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เพราะเราเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรายแรก ๆ ที่นำมาตรฐานคุณภาพระดับโลกมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540" มร. ปีเตอร์ แลนด์ซีเดล ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าว สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจของเราในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ซึ่งได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่ลูกค้าของเรา ควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม" มร. แลนด์ซีเดล กล่าวเสริม

.

มาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 ตอกย้ำถึงระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่มีความสม่ำเสมอของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง โดยระบบดังกล่าวได้รับการจัดตั้งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรของดีเอชแอล ได้ถูกออกแบบให้อยู่เหนือมาตรฐานพื้นฐานของระบบ ISO ซึ่งรวมถึงดรรชนีวัดประสิทธิภาพของทุกระบบการทำงาน กลไกการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า

.

นอกจากนี้ พนักงานของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำนวนร้อยละ 5 ยังได้รับการฝึกอบรมให้เป็น ผู้ตรวจสอบหลัก (Lead Auditors)” โดยพนักงานเหล่านี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรของดีเอชแอลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องของระบบปฏิบัติงาน รวมไปถึงการแนะช่องทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

.

มาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 14001:2004 สะท้อนความสำเร็จของ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อบังคับของมาตรฐานการรับรองดังกล่าว และยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความตั้งใจขององค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

.

ที่ผ่านมา ดีเอชแอล ดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขของมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 14001:2004 อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด นอกจากนี้ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ยังได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่อง การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวันของทุกส่วนงานภายในองค์กร โดยในระยะแรกนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย

.

ดีเอชแอล คำนึงถึงคุณภาพการบริการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทุกแง่มุมของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้คือบทบาทหลักของการดำเนินธุรกิจของดีเอชแอล เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า ทั้งนี้มาตรฐานการรับรองคุณภาพทั้งสองประเภทล่าสุดนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางด้านการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านคุณภาพของดีเอชแอลทั่วโลก