เนื้อหาวันที่ : 2008-04-08 13:24:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1537 views

BOI ยกเครื่องแนวทาง-มาตรการส่งเสริมลงทุนรองรับ Investment Year

ว่า บีโอไอมีแผนปรับแนวทางส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม การปรับตัวสู่เทคโนโลยีขั้นสูงของการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคตและรองรับนโยบาย"ปีแห่งการลงทุน 2551-2552"

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปิดเผยว่า บีโอไอมีแผนปรับแนวทางส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม การปรับตัวสู่เทคโนโลยีขั้นสูงของการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคตและรองรับนโยบาย"ปีแห่งการลงทุน 2551-2552"

.

ประเด็นสำคัญในการปรับแนวทางจะครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงมาตรการและเพิ่มเครื่องมือใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และไม่เกี่ยวกับภาษีอากร การกำหนดมาตรการส่งเสริมเพื่อดูแลด้านการลงทุนของไทยในต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและอำนวยความสะดวก และประสานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนแก่นักลงทุน

.

สำหรับการปรับปรุงประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเปิดให้การส่งเสริมกว่า 140 ประเภท จะมุ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับตัวไปสู่การเพิ่มมูลค่าและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดยจะกำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับแต่ละประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม

.

"แนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติ  ในการกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม" นายสาธิต กล่าว