เนื้อหาวันที่ : 2008-04-08 10:52:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1512 views

มิชลิน ระดมแนวทางลดอุบัติภัยช่วงสงกรานต์ ส่ง หมอยาง ออกตรวจสุขภาพยางทั่วประเทศ

มิชลินยังส่ง หมอยาง ออกตรวจสุขภาพยางให้ผู้ใช้รถ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ไทร์พลัส และศูนย์บริการยางมิชลินทั่วประเทศ ฟรี ตลอดเมษายนนี้

.

มิชลิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ Michelin Safe on the Road ด้วยการจัดเสวนา สงกรานต์ เทศกาลแห่งความสุข? เพื่อระดมความคิดและหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดช่วงหนึ่งในรอบปี นอกจากนี้ มิชลินยังส่ง หมอยาง ออกตรวจสุขภาพยางให้ผู้ใช้รถ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ไทร์พลัส และศูนย์บริการยางมิชลินทั่วประเทศ ฟรี ตลอดเมษายนนี้

.

นายประยงค์  หิรัญญะวณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสยามมิชลิน กล่าวถึงการจัดโครงการ Michelin Safe on the Road ว่า มิชลินมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่และมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่อยู่เสมอ เพื่อให้สังคมมีการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวโดยเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ และมิชลิน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง"  

.

"จากสถิติของกระทรวงมหาดไทยในปีที่ผ่านมาพบว่า ในเทศกาลสงกรานต์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 4,274 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิต 361 คน และบาดเจ็บอีก 4,805 คน ดังนั้นเพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ผู้คนได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว รวมถึงทัศนาจรอย่างมีความสุข ความปลอดภัยบนท้องถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก  

.

และเพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้   มิชลินจึงจัดเสวนา สงกรานต์ เทศกาลแห่งความสุข? ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขตามชื่องานเสวนาในครั้งนี้อย่างแท้จริง"  นายประยงค์ กล่าวต่อ

.

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "ภารกิจหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างระบบป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูหลังเกิดภัย เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน อุบัติเหตุบนท้องถนน ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญ และกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่

.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง และประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้บ่อยกว่าปกติ  โครงการ Michelin Safe on the Road เป็นอีกหนึ่งโครงการโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดการสัญจรที่ดีกว่าตามเจตนารมย์ของมิชลินอย่างแน่นอน"

.

.

พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะผู้ดูแลความเรียบร้อยของการจราจร กล่าวว่า "สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยในทุกเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางหลักที่มีการสัญจรอย่างคับคั่ง นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้ทุกด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อให้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งทางตำรวจใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมทาง"

.

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า "อย่างที่ทราบว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับ ในส่วนของมูลนิธิฯ เราได้รณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงจากเมื่อก่อน แต่วันนี้เรายังไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ นั่นคือ การไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ผมไม่อยากให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งความตายอีกต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ผมขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการขับขี่ขณะมึนเมา และตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้ดีก่อนออกเดินทาง"

.

นายประยงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า "เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มิชลิน ได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพยาง แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โดยส่งทีม หมอยาง ออกตรวจสภาพยาง พร้อมรายงานผลเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงสุขภาพยางของตน นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในเรื่องความดันลมยางที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการยางรถยนต์ไทร์พลัส และศูนย์บริการยางมิชลินทั่วประเทศ ท่านผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพยางได้ตลอดเดือนเมษายนนี้" (สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้รถสามารถเข้ารับบริการได้ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายนนี้)