เนื้อหาวันที่ : 2008-04-02 08:19:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1546 views

คมนาคม ดันโครงการมอเตอร์เวย์ 13 เส้นทาง เริ่ม บางปะอิน-โคราช

กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานของกรมทางหลวงที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ รวม 13 เส้นทาง ระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร เบื้องต้นจะเริ่มจากโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ระยะทาง 200 กม. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นปี 52

.

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานของกรมทางหลวงที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ รวม 13 เส้นทาง ระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร เบื้องต้นจะเริ่มจากโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ระยะทาง 200 กม. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นปี 52

.

"การดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในปีนี้คงไม่ทัน เพราะแผนการลงทุนของรัฐบาลในระยะแรกจะเป็นการลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และรถไฟทางคู่ ส่วนโครงการมอเตอร์เวย์นั้นจะถูกจัดลำดับความสำคัญรองลงมา" นายชัยสวัสดิ์ กล่าว

.

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการ เบื้องต้นน่าจะเป็นเงินกู้ หรือการออกพันธบัตร ส่วนรูปแบบการดำเนินโครงการนั้นมีหลายแนวทาง เช่น กรมทางหลวงกู้เงินมาก่อสร้างและดำเนินการเอง หรือให้สัมปทานเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการ

.

ด้านนายนิกร บุญศรี  อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ระยะทางประมาณ 200 กม. มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ถือเป็นโครงการที่มีความพร้อมมากที่สุด ออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  หากรัฐบาลอนุมัติดำเนินโครงการจะสามารถจัดทำเป็นแผนงานประจำปีงบประมาณ 51-54 ได้ทันที โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.

ส่วนเรื่องแหล่งเงินลงทุนนั้น กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางความเหมาะสมการหาแหล่งเงิน ซึ่งน่าจะมาจากทั้งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ และเงินงบประมาณ หากได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินแล้วจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

.