เนื้อหาวันที่ : 2008-03-31 12:06:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5614 views

Fluke Bench Multimeters

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีความต้องการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์พกพาที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น, อุปกรณ์แอคทีฟดิจิตอลชั้นสูง ทำให้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนสูง และต้องการเครื่องมือทดสอบที่ซับซ้อนตามไปด้วย

 

 .
มัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะที่ออกแบบสำหรับการใช้งานปัจจุบัน

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีความต้องการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์พกพาที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น, อุปกรณ์แอคทีฟดิจิตอลชั้นสูง (พวก FPGA’s, SOC, อื่น ๆ) ทำให้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนสูง และต้องการเครื่องมือทดสอบที่ซับซ้อนตามไปด้วย

 .

 .

อีกทั้งการทำงานที่เปลี่ยนไปของขบวนการผลิต ที่ต้องการ ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defects) การประกอบชิ้นส่วนที่ต้องมีขนาดที่เล็กลง และสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัว หลักการผลิตแบบ Six Sigma Manufacturing ที่ต้องการการตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพตลอดทั้งขบวนการผลิต

 .

 .

ทั้งหมดนี้ ต้องการมัลติมิเตอร์ที่ต่างไปจากเดิม เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการใช้งานที่มีความจำเพาะและหลากหลายความสามารถ

 .

มิเตอร์ของ Fluke ออกแบบมาเพื่อ

เพิ่มขยายอรรถประโยชน์ของ DMM พื้นฐานแบบตั้งโต๊ะ

 .

 .

ใช้งานง่าย ช่วยให้การวัดและทดสอบที่ซับซ้อนทำได้โดยง่าย, แสดงผลการวัด 2 ค่า ที่สัมพันธ์กัน หรือสถิติหลายค่าพร้อมกันในหน้าจอเดียว, สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการวัดได้โดยตรง และแก้ไขได้

 .

สมรรถนะการวัด มีย่านวัดกว้าง ความใวและความแม่นยำดีเยี่ยม, ทำการวัดและวิเคราะห์ในเวลาจริง เพื่อหาคุณภาพของสัญญาณ เช่น Noise และ Stability, วัดกระแสรั่วไหลของแบตเตอรี่ในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อ่อนไหว ได้อย่างแม่นยำ

 .

เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ ทดสอบการทำงาน (Functional Tests) ของผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนที่สำคัญของขบวนการผลิต, ปรับปรุงความเป็นมาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์ เพิ่มปริมาณงานที่ได้ และลดเวลาที่ใช้ในการทดสอบ, ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากคนงานที่ขาดทักษะ, มีอินเตอร์เฟสสื่อสารสำหรับอนาคต และการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับมิเตอร์รุ่นเก่า

 .

Fluke Bench Multimeters มีพร้อมสำหรับทุกความต้องการ

 .

ใหม่

 .

Fluke 8808A, 5.5 Digit Multimeter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความละเอียดสูง 5.5 หลัก สำหรับงานในโรงงานผลิต, งานพัฒนา และงานซ่อมบำรุง

 .

Fluke 8808A เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้ง โต ๊ะ ชนิดความละเอียดสูง มีฟังก์ชันการวัดที่ครอบคลุมงานอย่างกว้างขวาง ทั้งการวัด โวลต์, โอห์ม และ แอมป์ รวมถึงการวัดความถี่ มีปุ่มตั้งค่าการวัดที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สำหรับงานทดสอบในโรงงาน หรืองานวัดที่ต่อเนื่องเป็นประจำ สามารถวัดกระแสรั่วไหลความใวสูงถึง 1 nA ด้วยอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ และย่านวัดกระแสต่ำ อันเป็นความสามารถเฉพาะซึ่งไม่มีในรุ่นอื่น

 .

คุณสมบัติ

 • ความละเอียด 5.5 หลัก
 • แสดงผลคู่พร้อมกัน 2 ค่า
 • วัดได้ทั้ง V dc/ac, I dc/ac, Ω, Freq, Continuity, Diode
 • ความแม่นยำ V dc ที่ 0.015%
 • วัด Min, Max, Rel, dB, dBm
 • วัดความต้านทานต่ำด้วยเทคนิค 4 สาย โดยใช้สายวัดเพียง 2 เส้น
 • มีย่านวัดกระแสรั่วไหลความใวสูงโดยเฉพาะ
 • ปุ่มใช้งานด่วน 6 ปุ่ม ตั้งค่าการวัดได้อย่างรวดเร็ว
 • วัดเปรียบเทียบ Hi/Lo limit สำหรับการทดสอบ Pass/Fail
 • มีอินเตอร์เฟส RS-232
 .

Fluke 8808A สามารถวัดกระแสรั่วไหลขนาดต่ำ ๆ โดยมีความไวสูงถึง 100 nA โดยไม่โหลดวงจรที่กำลังวัด

 .

ปุ่มกดโปรแกรมได้ 6 ปุ่ม ด้านหน้า ช่วยให้การวัดทำได้ง่ายดาย แค่เพียงกดปุ่มเดียว

 .

โหมดเปรียบเทียบ Pass/Fail ช่วยหลีกเลี่ยงสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

 .

ลดความยุ่งยากของการทดสอบในสายงานผลิต ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อย่างง่ายดาย แค่กดปุ่ม

 .

 .

Fluke 8808A มีปุ่มตั้งค่าการวัดได้เป็นการเฉพาะ 6 ปุ่ม ที่ด้านหน้า โดยทำหน้าที่เป็นปุ่มตั้งโปรแกรมล่วงหน้า แบบเดียวกับในวิทยุติดรถยนต์ ทำให้เป็นการง่ายและรวดเร็ว สำหรับคนงานผลิต ในการทำตามขั้นตอนการทดสอบ โดยไม่ต้องกดหลายปุ่ม นอกจากนี้ยังมีปุ่มตั้งค่าการทดสอบ Pass/Fail สำหรับการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต

 .
i-Leakage ย่านวัดกระแสต่ำ ความไวสูง
 .

ใช้ในการวัดกระแสต่ำ ๆ ที่ถูกใช้จากแบตเตอรี่ในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ขณะสแตนด์บายหรือปิดเครื่อง, วัดกระแสรั่วไหล DC ในอุปกรณ์หรือวงจรที่อ่อนไหว

 .

 .

ในการวัดกระแสต่ำ ๆ ในมัลติมิเตอร์ทั่วไป ใช้ภาคขยายแรงดันตกคร่อมความต้านทาน Shunt ซึ่งค่าแรงดันนี้อาจผิดพลาดได้ถึง 30%

Fluke 8808A ใช้ภาคขยายที่มีอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ เพื่อเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันโดยตรง จึงสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก ความต้านทาน Shunt ได้ โดยมีช่วงวัด 2000 µA and 200 µA DC ความละเอียด 1 nA ความแม่นยำ 0.03%

 .

การวัดความต้านทานต่ำแบบ 4 สาย โดยใช้สายวัดเพียง 2 เส้น (2x4 Wire Ohms)

.

 

.

เทคนิคการใช้สายวัด 4 เส้น เป็นวิธีการวัดความต้านทานต่ำ ๆ ให้มีความแม่นยำสูง โดยทั่วไปมีขนาดน้อยกว่า 100 โอห์ม การวัดโอห์มแบบ 2x4 สาย เป็นการหลีกเลี่ยงความต้านทานของสายวัดได้ ซึ่งปกติมีค่าประมาณ 0.5 โอห์ม, ช่วยลดจำนวนจุดต่อไปยังอุปกรณ์ที่กำลังถูกวัด ลดโอกาสผิดพลาดจากการตั้งค่าการวัด และช่วยในการวัดอุปกรณ์เล็ก ๆ หรือในที่คับแคบได้อย่างสะดวก

 .

การใช้งาน เช่น วัดความต้านทานหน้าสัมผัสของรีเลย์, ขดลวด, เทอร์มิเนเตอร์ (Lo-ohms), หน้าสัมผัสขั้วต่อ, Reference Dividers

 .
หลักการวัด 2X4 Wire Ohms

มิเตอร์ทั่วไป คำนวณความต้านทานที่ไม่รู้ค่าจาก กฎของโอห์ม

R (Ohms) = แรงดันคร่อมตัวตานทานที่ไม่คราบค่า/กระแสจ่ายที่ทราบค่า (Isource)

เมื่อใช้สายวัด 2 เส้น แบบธรรมดา ค่าความต้านทานจึงคำนวนได้จาก

R (Ohms) = (แรงดันคร่อมสายวัด + แรงดันคร่อมตัวต้านทาน + แรงดันคร่อมสายวัด)/กระแสจ่าย

วิธีวัดแบบ 4 สาย กระแสคงที่ถูกจ่ายไปยังตัวต้านทานโดยแยกคนละวงจร

R (Ohms) = แรงดันคร่อมตัวต้านทาน/กระแสจ่าย

การวัดแบบ 4 สาย ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากความต้านทานของสายวัด โดยทั้วไปประมาณ 0.5 โอห์ม

โดยใช้สายโคแอกเซียล ทำการรวมสาย 4 เส้น ให้เป็นสายวัด 2 เส้น สำหรับการวัดแบบ 2x4 สาย

.

ขั้วต่อสายวัดออกแบบพิเศษอันเป็นลิขสิทธ์เฉพาะ มีหน้าสัมผัสเพิ่มต่างหาก สำหรับการวัดแบบ 4 สาย ด้วยสายวัดเพียง 2 เส้น

.

.

สามารถเลือกอินเตอร์เฟสได้หลากหลาย เพื่อการต่อ 8845A/8846A เข้ากับคอมพิวเตอร์ทั้งพอร์ตอนุกรม, IEEE-488 และมาตรฐานอีเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB สำหรับต่อ Memory Stick (รุ่น 8846A) เพื่อความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์

 .

Fluke 8845A/8846A 6.5 Digit Multimeters

มัลติมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง ขนาด 6.5 หลัก

สำหรับระบบอัตโนมัติงานในโรงงาน, งานวิจัยพัฒนา และงานบริการซ่อมบำรุง

.

.

มัลติมิเตอร์ความแม่นยำสูงขนาด 6.5 หลัก ที่มีความสามารถอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการวัดค่าทางไฟฟ้าได้มากที่สุด เป็นเครื่องในแบบตั้ง โต ๊ะที่ใช้งานได้ง่าย ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายตามที่คุณคาดว่าจะพบได้ทั่วไปในมัลติมิเตอร์ของ Fluke เช่น การวัดแรงดัน, กระแสและความต้านทาน โดยวัด Vdc ด้วยความแม่นยำสูงถึง 0.0025%, ย่านการวัดกระแส 10A และย่านการวัดโอห์มที่กว้าง

.

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ 8845A/8846A เพื่อวัดอุณหภูมิ, ค่าความจุ, คาบเวลาและความถี่ โดยในส่วนของฟังก์ชันตัวนับ, ตัววัดค่าความจุและเทอร์โมมิเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ภายใน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งทดสอบการผลิต, การวิจัยพัฒนา และงานซ่อมบำรุง            

.
คุณสมบัติโดยรวมของ Fluke 8845A/8846A
 • ความละเอียด 6.5 หลัก
 • วัด Vdc ที่ความแม่นยำ 0.0025%
 • ย่านการวัดกระแส 10 mA ถึง 10 A
 • ย่านการวัดโอห์ม 10 Ω ถึง 1GΩ
 • เทคนิคการวัด 2 x 4 Ω  แบบ 4-wire
 • วัดความถี่, ความจุ, คาบเวลา, อุณหภูมิ
 • มีพอร์ต USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (รุ่น 8846A)
 • แสดงผลแบบกราฟิก
 • โหมดการบันทึก Trendplot™ ให้ข้อมูลเป็นสถิติและกราฟ
 • พิกัดความปลอดภัย CAT I 1000V, CAT II 600V
 • ใช้แทน Fluke 45 และ Agilent 34401A ได้ทันที

สิ่งที่คุณจะได้จาก Fluke 8845A และ 8846A

.

คุณสมบัติตรงตามความเป็นจริง ยื่นขอ Accredited ได้ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของ Fluke ในเรื่องคุณภาพและบริการอันเป็นที่ยอมรับ ทำให้ Fluke 8845A/8846A เป็นมิเตอร์ประจำโรงงานหรือห้องทดลอง ที่ท่านสามารถขอ Accredited รับรองความสามารถของ Fluke 8845A/8846A ได้จริงตามคุณสมบัติของมิเตอร์ทุกประการ

.

เลือก Accuracy ที่ต้องการ มี Accuracy ให้เลือก 2 แบบ คือ 35 ppm และ 24 ppm โดยทั้งสองแบบมีค่า Noise Floor ต่ำเพียง 5 ppm จากคุณสมบัติของ Accuracy และ Noise Floor ดังกล่าว ทำให้ Fluke 8845A/8846A เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่สามารถใช้เป็นมิเตอร์มาตรฐาน สำหรับการสอบเทียบในระดับโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่กำลังมองหามิเตอร์มาตรฐานประจำห้องแลป แต่ไม่สามารถรับภาระในเรื่องราคาของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาด 8 ½ หลักได้

.

เครื่องมือสำหรับการทดสอบชั้นสูง ช่วยให้การทดสอบ, การวิเคราะห์จุดเสียในอีกระดับด้วยความสามารถแสดงผล ทั้งแบบกราฟและแบบตัวเลขบนหน้าจอ, แสดงผลกราฟแบบ Histogram รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ นอกจากนี้ยังบันทึกผลการวัดผ่านหน่วยความจำแบบ USB ได้

.

รองรับความต้องการในงานวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง ด้วยความละเอียดถึง 6.5 หลัก

มีความสามารถ TrendPlot ในตัว สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลและนำมาแสดงผลเป็นแนวโน้มเหตุการณ์ บนจอแสดงผลแบบกราฟิกได้

แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Histogram เพื่อตรวจดูปัญหาน้อยส์และสเถียรภาพในวงจรอะนาล็อก

 .

จอแสดงผลคู่ แสดงพารามิเตอร์ 2 อย่างของสัญญาณเดียวกัน ในครั้งเดียว

 .

Fluke 8845A/8846A มีคุณสมบัติเฉพาะคือ จอแสดงผลคู่ ที่จะทำให้สามารถวัดพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 2 อย่างของสัญญาณเดียวกันจากจุดการวัดเดียว เพื่อแสดงให้เห็นในเรื่องคุณภาพของสัญญาณ เช่น Drift, intermittent และ Stability สามารถดูข้อมูลในแบบเรียลไทม์หรือแบบกราฟสถิติ ด้วยโหมดการวิเคราะห์ในแบบเฉพาะ ซึ่งคุณจะไม่พบความสามารถการแสดงผลแบบกราฟิกเช่นนี้ บนเครื่องมือชนิดอื่นในระดับเดียวกัน

 .

มีอินเตอร์เฟสหลายแบบ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด พร้อมช่องเสียบ USB

 .

ซอฟต์แวร์ FlukeView® เพื่อการวิเคราะห์และรายงานผลอย่างมืออาชีพ

 .

 .

FlukeView® ช่วยให้เครื่องมือของ Fluke มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสามารถจัดทำเอกสาร, เก็บบันทึกและวิเคราะห์ ในการอ่านแต่ละค่าหรือลำดับการวัด แล้วแปลงข้อมูลการวัดเป็นเอกสารอย่างผู้เชี่ยวชาญ เก็บค่าการอ่านในขณะที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือบันทึกค่า, แสดงผลและแชร์ค่าการอ่านในแบบอินเตอร์แอกตีฟ, กราฟและตาราง สร้างเอกสารได้ตามที่ต้องการ สามารถพิมพ์และส่งอีเมล์ มีรูปแบบมาตรฐานที่ใช้งานง่าย

 .

เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค ของ Fluke Bench Multimeter ทั้ง 3 รุ่น

 .

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

http://www.measuretronix.com

E-mail: info@measuretronix.com