เนื้อหาวันที่ : 2008-03-31 10:47:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2874 views

โตโยต้า นำเสนอยานยนต์เพื่อชุมชนยั่งยืน

โตโยต้า เผยวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงยานยนต์ต้นแบบที่กำหนดนิยามใหม่ของการดูแลสภาพแวดล้อม "i-Real" "FT-HS" และ "HI-CT" พร้อมเผยโฉมรถยนต์เวอร์ชั่นพิเศษ "คัมรี 2.0G เอ็กซ์ตรีมโม" "โคโรลล่า 1.8G สีขาวใหม่" และ "ยาริส สปอร์ตติโว"

.

โตโยต้า เผยวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงยานยนต์ต้นแบบที่กำหนดนิยามใหม่ของการดูแลสภาพแวดล้อม "i-Real" "FT-HS" และ "HI-CT" พร้อมเผยโฉมรถยนต์เวอร์ชั่นพิเศษ "คัมรี 2.0G เอ็กซ์ตรีมโม" "โคโรลล่า 1.8G สีขาวใหม่" และ "ยาริส สปอร์ตติโว

.

มร.มิทซึฮิโระ โซโนดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดบูธโตโยต้า ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 29 เผยวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงยานยนต์ต้นแบบที่กำหนดนิยามใหม่ของการดูแลสภาพแวดล้อม "i-Real" "FT-HS" และ "HI-CT" พร้อมเผยโฉมรถยนต์เวอร์ชั่นพิเศษ "คัมรี 2.0G เอ็กซ์ตรีมโม" "โคโรลล่า 1.8G สีขาวใหม่" และ "ยาริส สปอร์ตติโว" ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ไบเทค บางนา

.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมแสดงรถยนต์อย่างยิ่งใหญ่ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 29 บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปท์ "Progression for Sustainable Community" สะท้อนความก้าวล้ำในโลกเทคโนโลยียานยนต์ และความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ประเทศไทย นำเสนอยานยนต์ที่ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยี คุณภาพการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.
มร.มิทซึฮิโระ โซโนดะ กล่าวว่า "โตโยต้า มีความภาคภูมิใจนำเสนอยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Product ภายใต้ปรัชญา โลกทัศน์แห่งโตโยต้า โดยจัดแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ "ป่านิเวศในโรงงาน" ในโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 โรงงานต้นแบบของโตโยต้าทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การเป็น "โรงงานแห่งความยั่งยืน" (Sustainable Plant) พร้อมแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการผลิตรถยนต์ทุกรุ่น เพื่อสนองตอบชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนในที่สุด"
.

จัดแสดงแนวคิดการผลิตรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานแห่งความยั่งยืน

- โครงการป่านิเวศในโรงงาน (Eco-Forest) จัดแสดงแบบจำลองโครงการในโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ พร้อมมุ่งสู่การเป็นโรงงานแห่งความยั่งยืน (Sustainable Plant) เป็นโรงงานต้นแบบ 1 ใน 5 ของโตโยต้าทั่วโลก ร่วมกับ โรงงานซึซึมิ ประเทศญี่ปุ่น โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ มิสซิปซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศอังกฤษ และโรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส โดยขั้นแรกจะทำการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงานบนพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์ โดยโครงการขั้นแรกนี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 60 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชุมชนรอบๆ โรงงานอีกด้วย

.
- กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Production Friendly)

โรงงานที่นำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นโรงงานแห่งความสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecological Factory) ในด้าน การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generator) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้พลังงานไฟฟ้า 6.75 เมกกะวัตต์ ใช้ในโรงงานได้ถึง 95% การติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงานได้ถึงวันละ 50 กิโลวัตต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 8,500 ตัดต่อปี

.

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Servo Robot มาใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วน และการเชื่อมตัวถัง ช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้คุณภาพการเชื่อมต่อดีขึ้น ลดสะเก็ดไฟและควันที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อมได้อีกด้วย การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ นำระบบการพ่นสีรถยนต์ที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Water-borne Paint) ที่มีคุณภาพดีกว่าการใช้สีผสมทินเนอร์ นำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการพ่นสีและติดตั้งเตาเผาอุณหภูมิสูง Regenerative Thermal Oxidizer Incinerator (RTO Incinerator) เพื่อลดปริมาณสารระเหยไฮโดรคาร์บอนและมลภาวะอากาศ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ การจัดการมลภาวะด้านขยะ

.

มีการนำขยะไปรีไซเคิลกว่า 80% ยกเลิกการนำขยะไปฝังกลบ หรือ Zero landfill ตลอดจนมีการติดตั้งเครื่องรีดน้ำจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำทิ้ง หรือ filter Press และจัดทำโรงตากตะกอนที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดปริมาณกากตะกอนต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด การจัดการมลภาวะทางน้ำ โดยมีดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดถึง 20%

.

โดยผ่านกระบวนการบำบัดทางเคมีและกระบสนบำบัดทางชีวภาพ รวมถึงมีการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการผลิต และการอุปโภคบริโภคในโรงงานอีกด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการตรวจวัดค่า COD (Chemical Oxygen Online) แบบออนไลน์ ซึ่งมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

.
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Product Friendly)

จากความห่วงใยของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จึงได้เริ่มดำเนินการใช้ชิ้นส่วนที่จำกัดสารอันตรายต้องห้ามมาตรฐานยุโรป (Substances of Environmental Concern: SoCs) ซึ่งสารอันตรายต้องห้ามประกอบด้วย ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), และ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) โดยได้เริ่มใช้ชิ้นส่วนที่จำกัดสารอันตรายในรถยนต์ส่งออกตามโครงการ IMV ได้แก่ในรุ่น ไฮลักซ์ วีโก้ ฟอร์จูนเนอร์ คัมรี่ วิช ยาริสและวีออส ล่าสุด โคโรลล่า อัลติสใหม่ ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับการส่งออกไปทั่วโลก

.
ยานยนต์ต้นแบบที่กำหนดนิยามใหม่ของการดูแลสภาพแวดล้อม "i-REAL" ยานพาหนะส่วนบุคคลใหม่ขนาดเท่ามนุษย์ ที่เข้าใกล้การผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต 

- ก้าวต่อไปของโครงการรถส่วนตัวของโตโยต้าจากรถต้นแบบ PM, i-unit และ i-swing

- ใช้สามล้อ (2 ล้อด้านหน้า 1 ล้อด้านหลัง) ในโหมดความเร็วต่ำเพื่อให้ฐานล้อนั้นสั้นลงและสามารถขับขี่ได้ในหมู่ผู้คนโดยมีระดับสายตาเท่ากับและใช้พื้นที่น้อย ในโหมดความเร็วสูงนั้นฐานล้อจะยืดขึ้นเพื่อลดจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงและช่วยให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้น 

- ปลอดภัยสำหรับผู้ขับและผู้คนรอบด้านด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนซึ่งเตือนผู้ขับโดยการส่งเสียงเตือนและสั่นในขณะที่ผู้คนรอบด้านจะได้รับการเตือนโดยไฟและเสียงที่อ่อนโยน

- มิติตัวรถ

.

.

ความยาว (ความเร็วต่ำ / ความเร็วสูง) 995/1,510 มม.

ความกว้าง 700 มม.

ความสูง (ความเร็วต่ำ / ความเร็วสูง) 1,430/1,125 มม.

ระยะฐานล้อ (ความเร็วต่ำ / ความเร็วสูง) 485/1,040 มม.

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง

.

"FT-HS" (Future Toyata Hybrid Sports) รถสปอร์ตไฮบริดเจนเนอร์เรชั่นต่อไป ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรถที่ให้ทั้งความสนุกสนานในการขับขี่รถสปอร์ตรุ่นใหม่ ที่ไม่ลดละจุดประสงค์ในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม ตื่นเต้น แต่ยังนึกถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว

- ให้ความรู้สึกของการขับขี่ที่ราบเรียบด้วยเครื่องไฮบริดที่ผสมผสานด้วยการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มีความสงบเงียบในตัวรถ และที่สำคัญเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อหลัง

- ประกอบด้วยระบบไฮบริด เครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตร 400 แรงม้า

- วงล้อทำจากคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมยางขนาด 245/35R21 ด้านหน้า และ 285/30R21 ด้านหลัง

- คำนึงถึงความสะดวกใช้สอยภายในถึงแม้ว่าเป็นรถเปิดประทุน แบบ 2+2 ที่นั่ง

- มิติตัวรถ

.

ความยาว 4,325 มม.

ความกว้าง 1,860 มม.

ความสูง 1,290 มม.

ระยะฐานล้อ 2,650 มม.

จำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง (2 ที่นั่ง เมื่อเปิดหลังคา)

"Hi-CT" (Hi Ride City Truck) รถยนต์สุดเท่ห์สำหรับใช้งานในเมืองที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดแบบเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก "Plug in Hybrid System" สร้างความสนุกสนานต่างจากรถยนต์ทั่วไป ออกแบบโดยคำนึงถึงความคิดและไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น

.

- นำเสนอความเท่ห์ชนิดใหม่และสื่อถึงความรู้สึกสนุกสนาน

- มุมมองใหม่ซึ่งไม่อยู่ในกรอบของรถยนต์ทั่วไป

- ใช้เทคโนโลยีไฮบริดแบบเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก "Plug in Hybrid System" สามารถ ซึ่งทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยการเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่ใต้พื้นรถ ทำให้ห้องโดยสารใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นรวมไปถึงท่านั่งขับขี่ที่สูงขึ้น

- มีปลั๊กไฟแบบ AC 100V ซึ่งทำให้ไฟที่เก็บไว้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ

- ห้องเก็บของสามารถถอดออกได้เพื่อที่จะใส่กระดานโต้คลื่นหรือจักรยานและอุปกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการ

- มิติตัวรถ

.

ความยาว 3,330 มม.

ความกว้าง 1,695 มม.

ความสูง 1,780 มม.

ระยะฐานล้อ 2,325 มม.

จำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง

.
สัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นพิเศษ
"Camry 2.0G Extremo"      หรูหรา ดีไซนด์สปอร์ต...คุ้มราคา
- ภายนอกเติมอารมณ์หรูด้วยชุดแต่งรอบคัน...สเกิร์ตกันชนหน้า ด้านข้าง และกันชนหลัง สปอยเลอร์หลัง ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์...ป้ายสัญญลักษณ์ "EXTREMO" ด้านหลัง พร้อมล้อแม็กซ์ขนาด 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55/R17

- ภายในสุขุมนุ่มลึก...ด้วยโทนสีดำ ทั้งเบาะนั่ง แผงประตู คอนโซล พวงมาลัยลายไม้ และหัวเกียร์ หุ้มหนัง

- มี 3 สีให้เลือก...Silver Metallic, Medium Silver Metallic และ White Pearl Crystal (เพิ่มราคา 10,000 บาท สำหรับสี White Pearl Crystal)

- หรูหราคุ้มค่า ในราคา 1,269,000  (มีจำนวนจำกัด)
.
"New Corolla Altis สีขาวใหม่ (White Solid)" Be your own star ...      เจนเนอเรชั่นที่ 10 ของรถยนต์นั่งยอดนิยม ยกระดับสู่ความเป็น "รถซีดานขนาดเล็กระดับบน"
โดดเด่น สง่างาม ด้วยสีขาวใหม่ (มีเฉพาะรุ่น 1.6G, 1.8E และ1.8G)

- ดีไซน์ล้ำสมัย...สไตล์โดดเด่น ด้วยขนาดที่เป็นสากล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบ เพื่อสร้างความรู้สึกแห่งระดับชั้นของตัวรถ

- สะดวกสบาย...ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง หรูหรา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

- เปี่ยมสมรรถนะ ด้วยคุณภาพระดับสูง...พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความรู้สึก แห่งคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก พร้อมด้วยประสิทธิภาพการลดเสียง รบกวนภายในห้องโดยสาร เน้นประสิทธิภาพการขับขี่ดีเยี่ยม และความนุ่มสบายในการขับขี่

- ปลอดภัย เหนือระดับ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...ด้วยโครงสร้างนิรภัย GOA ระบบพวงมาลัย EPS ถุงลมนิรภัยคู่ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ และยังลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ (VOC)

.
Yaris me Yaris Zone นำเสนอชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยอิสรภาพทางความคิด

- แฟชั่นใหม่แห่งการขับขี่...นำเสนอ 10 ดีไซน์ลายเบาะใหม่ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกลายเบาะได้ไม่ซ้ำเทรนด์ตามสไตล์ของแต่ละบุคคล ด้วยความพร้อมของสายการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลและระบบการสั่งซื้อ DOC (Daily Order Change) ที่ทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าภายในระยะเวลาอันสั้นกับลายกราฟฟิคเบาะนั่งและแผงประตู 10 ดีไซน์

          - Racing Passion ท้าทายในเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว 

          - Extreme Red-line ดุดันในพลังที่ร้อนแรง 

          - Chic Shadow พลิ้วไหวในแสงสีสุดเร้าใจ 

          - Mysterious Autumn เข้มคมในตัวตนที่อ่อนไหว 

          - Groovy Sphere ล้ำเทรนด์ในดีไซน์ที่โดดเด่น 

          - Poker Twist สปอร์ตเท่ห์ในแต้มต่อที่เหนือกว่า 

          - Pinky Puzzle สนุกล้ำในอารมณ์ที่ดึงดูดสายตา 

          - Blooming Delight เริงร่าในสีสันที่สดใส 

          - Vanilla Rococo อ่อนหวานในความหรูล้ำ

          - Bohemian Vine แตกต่างในลีลาที่ลื่นไหล

.
 "Yaris Sportivo"   เต็มสมรรถนะ...ด้วยชุดแต่งสปอร์จาก TRD

- ภายนอกสมาร์ทเต็มสมรรถนะด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน...สเกิร์ตกันชนหน้า ด้านข้าง และกันชนหลัง สปอยเลอร์หลัง ดีไซน์ทรงสปอร์ต...ป้ายสัญญลักษณ์ "TRD Sportivo" ด้านข้างและด้านหลัง ปลายท่อสแตนเลส ออกแบบให้รับกับสเกิร์ตด้านหลัง พร้อมล้อแม็กซ์ดีไซน์เฉี่ยว ช่วยเพิ่มอารมณ์สปอร์ต

- ชุดช่วงล่างใหม่ โช๊คอัพ พร้อมสปริงจาก "TRD"...เพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนน เสริมสมรรถนะการขับขี่ และการทรงตัวที่มั่นใจยิ่งขึ้น

- ภายในเต็มขั้นอารมณ์สปอร์ต...พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังเย็บด้วยด้ายสีแดง เบาะผ้าลายพิเศษ customize seat พร้อมชุดแป้นเหยียบแบบสปอร์ต สปอร์เต็มสมรรถนะ ในราคา 669,000 บาท