เนื้อหาวันที่ : 2008-03-31 09:40:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1266 views

กทม. เร่งสร้างองค์ความรู้ไบโอดีเซลในโรงเรียน กทม.และตลาดสด

กทม.จับมือ บ.บางจากฯ เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจไบโอดีเซลในโรงเรียนสังกัด กทม. และตลาดสด หวังขยายการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วให้ครอบคลุม ตั้งเป้าปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพของประชาชนเอง

กทม.จับมือ บ.บางจากฯ เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจไบโอดีเซลในโรงเรียนสังกัด กทม. และตลาดสด หวังขยายการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วให้ครอบคลุม ตั้งเป้าปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพของประชาชนเอง

.

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางความร่วมมือโครงการไบโอดีเซลเพื่อสังคมไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ว่า  การหารือระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการดำเนินขยายความร่วมมือโครงการไบโอดีเซลให้ถึงทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

.

โดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดวิทยากรจาก บ.บางจากฯ สำนักการศึกษา และสำนักอนามัย เป็นทีมเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ กับโรงเรียนในสังกัด 80 เครือข่าย เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนที่เป็นสมาชิกในแต่ละเครือข่าย  ทั้ง 435 แห่ง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 11 เครือข่าย ยังเหลืออีก 69 เครือข่าย  ซึ่งการจัดวิทยากรเข้าไปนี้จะแบ่งออกเป็น 7 ชุด เข้าไปให้ความรู้ชุดละประมาณ 10 เครือข่าย  จากนั้นแต่ละเครือข่ายก็จะได้ขยายผลไปยังสมาชิกแต่ละเครือข่ายให้ครบทั้งหมด 

.

ส่วนการดำเนินการให้ความรู้กับตลาดสดนั้น  บ.บางจากฯ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมในตลาดสดแล้ว 7 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 160 แห่ง ก็ได้หารือถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าไปให้ความรู้กับผู้ค้าในตลาด  ทั้งการประสานระดับเขต  โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   ทั้งนี้นอกจากการให้ความรู้แล้วยังจะสร้างแรงจูงใจกับผู้ค้าให้นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาจำหน่ายให้กับจุดรับซื้อด้วย

.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วในโรงเรียนขณะนี้มีน้ำมันป้อนเข้าสู่โรงงาน บ.บางจากฯ ประมาณวันละ 1,400 กิโลกรัม  ตลาดสดมีประมาณ 700 กิโลกรัม  คาดว่าหากมีการให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้ว จะมีปริมาณน้ำมันพืชใช้แล้วที่สามารถป้อนเข้าโรงงานได้มากขึ้น  แต่ทั้งนี้การสร้างความรู้นั้นเพื่อปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพของประชาชนเอง