เนื้อหาวันที่ : 2008-03-28 08:20:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1604 views

พาณิชย์เผย BIMSTEC ได้ข้อสรุปเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าหลังยืดมา 4 ปี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกลุ่ม BIMSTEC เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่ม BIMSTEC สามารถตกลงกันได้ในเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีนำเข้าระหว่างกัน จากเดิมที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และทำให้การเจรจายืดเยื้อมานานเกือบ 4 ปี

นายอดิสัย ธรรมคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกลุ่ม BIMSTEC เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่ม BIMSTEC สามารถตกลงกันได้ในเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีนำเข้าระหว่างกัน จากเดิมที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และทำให้การเจรจายืดเยื้อมานานเกือบ 4 ปี

.

เบื้องต้นจะใช้เกณฑ์ทั่วไปด้วยการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก(นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตในพิกัดหนึ่ง แต่เมื่อผลิตเพื่อส่งออกก็จะเปลี่ยนเป็นอีกพิกัดหนึ่งที่มีตัวเลข 6 หลัก) ควบคู่กับสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศ(Local Contern) 35% แต่ประเทศที่พัฒนาน้อยสามารถใช้ Local Contern ที่ 30% ได้เพื่อเป็นแต้มต่อในการได้รับสิทธิลดภาษี

.

ขณะเดียวกัน กลุ่ม BIMSTEC ยังได้ตกลงให้จัดทำกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าขึ้น โดยแต่ละประเทศจะคัดเลือกสินค้าส่งออกสำคัญที่มีศักยภาพส่งออก แต่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ทั่วไปได้ และกำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับสินค้านั้นๆ ขึ้นมา ซึ่งไทยได้เสนออัญมณี, เหล็ก และโทรทัศน์สี เป็นต้น โดยจะมีการเจรจาหารือในรายละเอียดต่อไป

.

สำหรับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฎาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเจรจาที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี เพราะที่ผ่านมาสมาชิกไม่สามารถหาข้อสรุปในจำนวนรายการสินค้าที่จะนำมาลดภาษีได้ และมีสินค้าจำนวนน้อยมากที่แต่ละประเทศนำมาลดภาษี อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปิดตลาด เพราะเป็นการกำหนดเกณฑ์ของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการเปิดเสรี