เนื้อหาวันที่ : 2008-03-27 11:59:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1432 views

สุวิทย์ สั่งบีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนในภูมิภาค

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรม สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ขยายเวลาให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนในส่วนภูมิภาคเพิ่มจาก 8 ปี เป็น 15 ปี เพื่อให้การลงทุนเกิดการพัฒนาแบบครบวงจร

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรม สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ขยายเวลาให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนในส่วนภูมิภาคเพิ่มจาก 8 ปี เป็น 15 ปี เพื่อให้การลงทุนเกิดการพัฒนาแบบครบวงจร

.

"ได้สั่งการให้บีโอไอเพิ่มระยะเวลาส่งเสริมการลงทุนการจาก 8 ปีเป็น 15 ปี เพราะต้องการให้กระจายอุตสาหกรรมไปในท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์ในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง"นายสุวิทย์ กล่าว

.

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบนโยบายให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศไปกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภูมิภาค โดยค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดแล้วพัฒนาให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและครบวงจร

.

นายสุวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังให้นโยบายแก่อุตสาหกรรมจังหวัดไปศึกษาการผลิตสินค้าชุมชนตามความต้องการของตลาด และสินค้าที่ผลิตจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพสินค้า โดยที่รัฐบาลต้องการให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกรในอนาคต