เนื้อหาวันที่ : 2008-03-21 09:37:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1372 views

Bangkok BRT คืบแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟสทดลองใช้วันแม่ 12 ส.ค. นี้

กรุงเทพมหานคร จะเปิดทดลองเดินรถเพื่อทดสอบระบบโดยประชาชนสามารถทดลองโดยสารได้ฟรีในวันแม่ 12 ส.ค. 51 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าโครงการ Bangkok BRT จะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางด้วยเวลาที่กำหนดได้ และแก้ไขปัญหาจราจรจริง

นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(Bangkok BRT) สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์

 .

 .

สำหรับความคืบหน้าโครงการปัจจุบันงานก่อสร้างสถานี 12 สถานี แบ่งระยะดำเนินการออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ได้แก่ สถานีนราราม 3 และสถานีเจริญราษฎร์ คาดแล้วเสร็จต้นเดือน เม.ย. 51 กลุ่มที่ 2 สถานี ถ.จันทน์ สถานีวัดด่าน สถานีวัดปริวาศ และสถานีสะพานพระราม 9 คาดแล้วเสร็จกลางเดือน เม.ย. 51 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ สถานีเทคนิคกรุงเทพ สถานีสะพานพระราม 3 คาดแล้วเสร็จ 10 เม.ย. 51 กลุ่มที่ 4 สถานีอาคารสงเคราะห์ และสถานีวัดดอกไม้ คาดแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 51

.

และกลุ่มที่ 5 ได้แก่ สถานีช่องนนทรี และสถานีรัชดา - ราชพฤกษ์อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค คาดก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ก.ค. 51 ซึ่งสาเหตุที่แบ่งการก่อสร้างเป็นกลุ่มๆ นั้น เนื่องจากต้องการให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ สำหรับความคืบหน้าในการจัดหารถโดยสารจำนวน 45 คัน ความยาว 12 เมตร ใช้ก๊าซ NGV

.

สำหรับสายแรกนี้ ได้มีการลงนามสัญญาระหว่างกทม. กับบริษัท เบสท์ลิน แล้วเมื่อ 10 มี.ค. 51 และจะส่งมอบรถต้นแบบ 3 คันแรกภายใน 4 เดือน หรือประมาณปลายเดือน ก.ค. - ต้น ส.ค. 51 และจัดส่งทั้งหมดอีก 42 คัน ภายใน 6 เดือน สำหรับการติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ(ITS) อยู่ในระหว่างประกวดราคา คาดว่าจะได้คู่สัญญาภายใน 1-2 เดือน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะเปิดทดลองเดินรถเพื่อทดสอบระบบโดยประชาชนสามารถทดลองโดยสารได้ฟรีในวันแม่ 12 ส.ค. 51 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าโครงการ Bangkok BRT จะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางด้วยเวลาที่กำหนดได้

.

และแก้ไขปัญหาจราจรจริง ทั้งนี้การจราจรภายหลังการเริ่มต้นให้บริการช่องจราจรของรถ Bangkok BRT จะกว้าง 3.20 เมตร ส่วนช่องจราจรปกติกว้าง 3.0 เมตร จากเดิมกว้าง 3.50 เมตร ส่วนการอำนวยความสะดวกประชาชนในส่วนของลิฟต์นั้นจะติดตั้งที่สถานีแรก สถานีสุดท้ายและสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากอีก 2 สถานี รวม 4 สถานี