เนื้อหาวันที่ : 2008-03-20 11:14:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2344 views

กลุ่มบริษัท ปตท. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมชุมชนรอบคลังฯ

นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ร่วมกับ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และนายวิเชียร อุษณา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน ปตท. –บางจาก ในนามกลุ่มบริษัท ปตท. ร่วมปลูกต้นอโศกอินเดียบริเวณทางเข้า “ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก” ซึ่งอยู่ข้างคลังก๊าซ ปตท. บางจาก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สร้างอากาศสดใสและคุณภาพชีวิตที่ดี

.

นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ร่วมกับ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และนายวิเชียร อุษณา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน ปตท. บางจาก ในนามกลุ่มบริษัท ปตท. ร่วมปลูกต้นอโศกอินเดียบริเวณทางเข้า ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งอยู่ข้างคลังก๊าซ ปตท. บางจาก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สร้างอากาศสดใสและคุณภาพชีวิตที่ดี