เนื้อหาวันที่ : 2006-08-09 09:18:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1262 views

ม.เกษตร เจ๋งแปรขยะเป็นพลังงานหลีกหนีปัญหาราคาพลังงานแพง

ดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยวิธีการพัฒนาขยะให้กลายเป็นพลังงาน โดยการนำระบบชีวภาพมาพัฒนาเศษอาหารหมักจนได้แก๊ส 1,300 ลิตร ซึ่งปริมาณแก๊สขนาดนี้สามารถนำมาปรุงอาหารสำหรับครัวเรือนได้

ดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า เพื่อรณรงค์ให้ประเทศไทยได้ใช้พลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ได้คิดค้นวิธีการพัฒนาขยะให้กลายเป็นพลังงาน โดยการนำระบบชีวภาพมาพัฒนาเศษอาหารในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์มาหมักให้แก๊สและทดลองลองใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหาร ในเบื้องต้นได้ทดลองนำเศษอาหารจำนวน 5 กิโลกรัม มาผ่านกรรมวิธีการหมักจนได้แก๊ส 1,300 ลิตร ซึ่งปริมาณแก๊สขนาดนี้สามารถนำมาปรุงอาหารสำหรับครัวเรือนได้

.

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น   โรงอาหารของโรงเรียน จึงมีแผนที่จะขยายการผลิตแก๊สให้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มปริมาณขยะเป็น 15 กิโลกรัม ซึ่งจะได้แก๊ส 4,500 ลิตร หรือ 4.5 คิว โดยปริมาณเพียงพอสำหรับนำมาใช้แทน LPG ในการหุงต้มอาหารในโรงอาหารขนาดเล็กได้ นอกจากนี้จะคิดค้นทองลองการนำแก๊สชีวภาพมาบรรจุถังสำเร็จรูปด้วย ซึ่งคงต้องหาแหล่งที่มีปริมาณขณะขนาด 50 กิโลกรัม/วัน เพื่อผลิตแก๊สให้เพียงพอ

.

ในอนาคตเราคงต้องช่วยกันคิดค้นการนำพลังงานใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน และขยายสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อหลีกหนีจากปัญหาราคาพลังงานที่มี แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดร.ปราโมทย์ กล่าว