เนื้อหาวันที่ : 2008-03-17 09:51:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1373 views

ปตท.– ขนส่งทางบก สร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ชาว กทม. ปีที่ 13

เพื่อมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์ขอทำใบอนุญาตขับรถ ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัยและเคารพกฎจราจร

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท. รุ่นที่ 52 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ กรมการขนส่งทางบก เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 13 เพื่อมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์ขอทำใบอนุญาตขับรถ ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัยและเคารพกฎจราจร โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบใบขับขี่ 105 บาท (ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก) 

นอกจากนี้ ปตท. ได้มอบกรวยยางจราจรจำนวน 300 อัน มูลค่าประมาณ 150,000 บาท ให้กรมการขนส่งทางบก ได้ใช้ในกิจการของกรมฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) และกรมการขนส่งจังหวัดลำปาง (ภาคเหนือ) ซึ่ง ปตท. มีแผนที่จะจัดการอบรมขับขี่ฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดลำปาง ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2551 ตามลำดับต่อไป

นายสรัญ กล่าวว่า การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนนั้น หากผู้ขับขี่ฯ สามารถปฏิบัติอย่างถูกกฎระเบียบจราจรและถูกวิธีแล้ว การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการเกิดปัญหาการจราจรติดขัดย่อมเกิดลดน้อยลง และสูญเสียเชื้อเพลิงน้อยลงเช่นกันด้วย ซึ่ง โครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรนี้ จะอบรมความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

โดยเฉพาะนักขับรถฯ มือใหม่ โดยมุ่งเน้นการขับรถอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  มีวินัยและเคารพกฎจราจร อีกทั้งยังมีการสอดแทรกด้วยสาระความรู้ต่างๆ    ประกอบด้วย การคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน พรบ.จราจรทางบกและกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น และ จะได้รับใบอนุญาตขับรถจากกรมการขนส่งทางบกทันที เมื่อสอบผ่านการทดสอบในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หล่อลื่น และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับรถฯ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีหากมีการดูแลรักษารถฯ และขับขี่อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะรวมทั้งปัญหาโลกร้อน ได้ด้วย