เนื้อหาวันที่ : 2008-03-13 10:57:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1279 views

ดิจิตอลคอม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดิจิตอลคอม จำกัด ได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิเอมเมอรอล ในหัวข้อ "เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วยรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ฎ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

.

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิเอมเมอรอล ในหัวข้อ เพิ่มคุณค่าธุรกิจด้วยรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่  เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ยี่ห้อ Kedacom ระบบแสดงภาพและเสียง (Audio Visual) ในห้องบัญชาการ (War Room) และห้องประชุม ( Meeting Room) ให้กับกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า 100 ราย  เพื่อเป็นการขยายฐานและพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายให้ทราบถึง ระบบเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบห้องประชุมอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่  รวมถึงความคุ้มค่าของระบบที่จะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าและลูกค้ามีความสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

.

 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากทาง คุณปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ปรึกษาระดับสูงทางด้านการบริหารฝ่ายขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ ให้กับหลายบริษัท รวมถึงบริษัทดิจิตอลคอม จำกัด  ในการให้ความรู้ด้านการวางแผนการทำธุรกิจเชิงกลยุทธ์  , การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย และอื่นๆ  โดยได้เปิดมุมมองให้กับทางตัวแทนจำหน่าย ได้ร่วมทำ Work Shop การสำรวจตลาดการทำธุรกิจของตนเอง เพื่อพร้อมที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้รับความสนใจจากทางตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมาก

.

โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ และเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความเต็มใจในการพัฒนาและการบริการที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและลูกค้า  หากบริษัทใดต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงสนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย  สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด 0 2254 5525 ต่อ 301 และ 212 ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวเติบโตกับท่านไปด้วยกัน