เนื้อหาวันที่ : 2008-03-07 09:54:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1436 views

กฟน.เร่งปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รู้จักอนุรักษ์ใช้พลังงาน

ให้เยาวชนไทยได้รู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี อีกทั้งมีการแนะนำการใช้พลังงานทดแทนเพื่อจะได้มีพลังงานไว้ใช้อย่างไม่ขาดแคลน

.

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เพราะไฟฟ้าจะมีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในครัวเรือน ต่างต้องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันด้วยกันทั้งสิ้น แต่เนื่องจากไฟฟ้าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปถ้าไม่รู้จักวิธีใช้และหาทดแทนให้ถูกต้องในอนาคตจะทำให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนพลังงาน

.

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณลดลง การไฟฟ้านครหลวง จึงถือโอกาสในช่วงปิดภาคเรียนเชิญชวนน้องๆที่มี อายุระหว่าง 13 - 17 ปี เข้าร่วมโครงการ ตามรอย...พลังงานซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2122 มีนาคม 2551 ณ อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สัมผัสกับสถานที่จริง

.

โดยนำเอารูปแบบของกิจกรรม Walk Rally มาประกอบการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยได้รู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี อีกทั้งมีการแนะนำการใช้พลังงานทดแทนเพื่อจะได้มีพลังงานไว้ใช้อย่างไม่ขาดแคลน

.

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเสริมอีกมากมาย อาทิเช่น พาชมเกาะนก เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของนกน้ำนานาพันธ์ ชมระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน รวมถึงไปเยี่ยมชมมหกรรมปั้นทรายโลก ชมความมหัศจรรย์ของเมืองแห่งทราย พร้อมให้น้องๆ ทดลองการปั้นทรายด้วยตัวเอง ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-3218 , 0-2618-7781-4 หรือ www.youngmea.com ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น