เนื้อหาวันที่ : 2008-03-06 09:05:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1078 views

ชี้โอกาสทองผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน สถาบันการเงินรุกพัฒนาข้อเสนอดึงกำลังซื้อ

โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ ชี้โอกาสทองของผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน หลังสถาบันการเงินหลายแห่งให้ความสนใจพัฒนาแพคเกจสินเชื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้า มั่นใจตลาดบ้านระดับราคา 2-5 ล้านยังเป็นตลาดใหญ่ ผนึกพันธมิตรขยายฐานตลาดรับสร้างบ้าน

.

โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ ชี้โอกาสทองของผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน หลังสถาบันการเงินหลายแห่งให้ความสนใจพัฒนาแพคเกจสินเชื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้า มั่นใจตลาดบ้านระดับราคา 2-5 ล้านยังเป็นตลาดใหญ่ พร้อมรุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผนึกพันธมิตรขยายฐานตลาดรับสร้างบ้าน

.

นายวิชัย คงศรีอ่อง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารับสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้น หลังจากตลาดรับสร้างบ้านมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

.

โดยที่ผ่านมาสถาบันการเงินส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นให้สินเชื่อเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรเป็นหลัก และมีสถาบันการเงินเพียง 1-2 รายเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับกลุ่มลูกค้ารับสร้างบ้าน ขณะที่ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 5-6 รายรุกนำเสนอสินเชื่อทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้ารับสร้างบ้าน ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ในปัจจุบัน สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นพร้อมกับทางเลือกใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น

.

ที่ผ่านมาลูกค้ารับสร้างบ้านจะเน้นการใช้เงินสดในการปลูกสร้างบ้านมากกว่า ขณะที่ในปัจจุบันสัดส่วนของการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพราะสถาบันการเงิน  จะหันมาให้ความสำคัญและพัฒนารูปแบบของสินเชื่อใหม่ ๆ มานำเสนอ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นพันธมิตรหลายแห่งในการนำเสนอสินเชื่อใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้า

.

อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบีรัตนสิน ธนาคารกรุงเทพ โดยในส่วนของบริษัทฯเองปรกติจะรับปลูกสร้างบ้านในระดับราคา 2-5 ล้านบาทเป็นหลัก ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ในปัจจุบันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นกลุ่มที่นิยมใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งกู้ได้เต็ม 100 % ไม่ต้องรอเก็บเงิน ขณะที่บ้านระดับราคาที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในสัดสว่นที่น้อยกว่า

.

"ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีของผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ทั้งในส่วนของคุณภาพ การออกแบบที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงินก็ให้ความสนใจ ขณะที่ในช่วงต้นปีหลาย ๆ บริษัทยังไม่ได้ปรับราคาขาย โดยเมื่อดูจากราคาน้ำมัน และราคาของวัสดุก่อสร้างคาดว่าหลังจากไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป ราคาบ้านจะขยับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน" นายวิชัย กล่าว

.
นายวิชัย กล่าวต่อไปว่า  สำหรับนโยบายของบริษัทในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นตลาดบ้านในระดับราคา 2-5 ล้านบาทเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นพัฒนาแบบบ้าน วัสดุก่อสร้าง รวมถึงคุณภาพของงานก่อสร้างและการให้บริการหลังการขาย ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นที่จะจับมือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงิน ฯลฯ เพื่อที่จะขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้รวม 57 ล้านบาท ขณะที่ปี 2551 ตั้งเป้าหมายด้านยอดขายไว้รวม 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 31%
.

สำหรับ บริษัท โฟร์ ดีเวลลอป เฮ้าส์ จำกัด ถือเป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด โดยกลุ่มงานรับสร้างบ้านของ บริษัท โฟร์พัฒนาฯ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งประกอบด้วย การปลูกสร้างบ้านในระดับราคา 2-5 ล้านบาทจะดำเนินการโดยบริษัท โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ฯ บ้านระดับราคา 5-10 ล้านบาทและบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไปหรือบ้านออกแบบพิเศษ (Premium Special Design) จะดำเนินงานโดยบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน โดย บริษัท โฟร์พัฒนา อินทีเรีย จำกัด  และการให้บริการออกแบบจัดทำสื่อโฆษณา และ เว็บไซด์ โดยบริษัท โฟร์พัฒนา คัลเลอร์ไลน์ จำกัด