เนื้อหาวันที่ : 2008-02-29 15:04:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1056 views

โครงการ พัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างมืออาชีพปี 2008

สวทช. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำโครงการ "การพัฒนาเทคนิคการออกแบบ และการเลือกใช้เครื่องมือการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างมืออาชีพ ปี 2008" ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วขึ้น โดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดทำโครงการ การพัฒนาเทคนิคการออกแบบ และการเลือกใช้เครื่องมือการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างมืออาชีพ ปี 2008  ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วขึ้น  โดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น โดยมี Mr.Wilhelm Schmidt ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกจากประเทศเยอรมัน  ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงในระดับสากล มาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา

.

โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการสัมมนา ระหว่างวันที่ 19-21 และ 25-27 มีนาคม 2551  ณ ห้อง สโรชา โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ และส่วนการให้คำปรึกษาในโรงงาน ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหงษ์สุดา  สอนกลิ่น หรือ คุณ ณัฏฐศศิ มาฆะธรรมเจริญ โทร. 0-25640-7000 ต่อ 1380 และ 1376  โทรสาร 0-2564-7082