เนื้อหาวันที่ : 2008-02-29 14:59:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 927 views

สวทช. จัดอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ แก่ผู้ประกอบการภาคอีสาน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์" เพื่อให้ความรู้และสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้และผู้สนใจทั่วไป

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ร่วมกับภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์  เพื่อให้ความรู้และสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้และผู้สนใจทั่วไป

.

โดยการอบรมสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญศรี  แกรนด์ รอยัล   จ.อุดรธานี  ในวันที่ 2 5- 26 มี.ค. 2551  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 10  มี.ค.นี้  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คุณสิริธร โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1381 และ 1368  โทรสาร 0-2564-7003  และ 0-2564-7082   หรือที่อีเมล์  :  siritorn@tmc.nstda.or.th