เนื้อหาวันที่ : 2008-02-29 13:25:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1486 views

สภากทม. ตรวจความคืบหน้ารถไฟฟ้ากทม. ส่วนต่อขยายสายสีลม

ภายในสถานีมีการติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์สำหรับคนพิการ สถานีละ 4 จุด ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง และระบบระบายอากาศ คาดเปิดให้บริการได้ในปลายปี้นี้ ส่วนอัตราค่าโดยสารคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก

นายสุไหง แสวงสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ำ ประชุมรับทราบความคืบหน้าและตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม สถานีตากสิน พร้อมด้วยนายรัฐพล มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการกองขนส่ง สจส. และคณะกรรมการร่วมตรวจสถานที่ก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม สถานีเจริญนคร (S7)

.

นายกฤษณ์ กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 2 สถานี ที่ถนนกรุงธนบุรีและที่ใกล้บริเวณแยกสมเด็จพระเจ้าตากสินตัดกับถนนกรุงธนบุรี ที่มีการวางระบบราง และระบบรางนำไฟฟ้า เป็นระยะทาง 2.2 กม. นั้น มีการดำเนินงานด้านการติดตั้งระบบราง รางนำไฟฟ้าสถานีระบบไฟฟ้า - เครื่องกล โดยสถานีแต่ละแห่งมีความยาวประมาณ 150 ม.

.

ภายในสถานีมีการติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์สำหรับคนพิการ สถานีละ 4 จุด ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง และระบบระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งระบบต่างๆ นี้จะอ้างอิงมาตรฐานสากลเป็นหลัก ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปลายปี้นี้ ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก