เนื้อหาวันที่ : 2008-02-28 10:08:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1306 views

สัมมนาฟรี การลดความเสี่ยงโลจิสติกส์ไทยทางการค้าด้านการเงิน โอกาสทางธุรกิจในอินเดีย

สัมมนาฟรีในหัวข้อ “การลดความเสี่ยงโลจิสติกส์ไทยทางการค้าด้านการเงิน” ให้ความรู้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทย ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย โดยเน้นภาพรวมของตลาด โอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดในอินเดีย เริ่มจากความรู้เรื่องพิธีการศุลกากรและอัตราภาษีของประเทศอินเดียที่ผู้ส่งออกไทยควรรู้ การจัดการด้าน Logistics การประกันความเสี่ยงสำหรับธุรกิจส่งออก และแนวทางการลงทุนในตลาดอินเดีย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ การลดความเสี่ยงโลจิสติกส์ไทยทางการค้าด้านการเงิน  ให้ความรู้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทย ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย โดยเน้นภาพรวมของตลาด โอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดในอินเดีย เริ่มจากความรู้เรื่องพิธีการศุลกากรและอัตราภาษีของประเทศอินเดียที่ผู้ส่งออกไทยควรรู้ การจัดการด้าน Logistics การประกันความเสี่ยงสำหรับธุรกิจส่งออก และแนวทางการลงทุนในตลาดอินเดีย ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก โทร. 02-513-1909 ต่อ 614 (คุณจิรวุฒิ) 839 (คุณณฐพงศ์)

.

08.0009.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 09.20 น.         พิธีกล่าวเปิดงาน โดย 

                                       1. คุณกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 

                                       2. คุณ Fred Saarloos รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

09.2009.50 น.         ภาพรวมของตลาด/โอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดในอินเดีย 

                                       โดย ผศ. ดร. บดินทณ์ รัศมีเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.5010.20 น.         พิธีการศุลกากรและอัตราภาษีในประเทศอินเดียที่ผู้ส่งออกไทยควรรู้ 

                                       โดย GATI () LIMITED-TBC/CONSULTING FIRM 

                                       CENTRIC GLOBAL DISTRIBUTION SOLUTIONS

10.2010.35 น.         พักรับประทานของว่าง / ชา กาแฟ

10.3511.10 น.          การจัดการด้าน Logistics ในอินเดีย โดย GATI (THAILAND) LIMITED-TBC/ 

                                       CONSULTING FIRM CENTRIC GLOBAL DISTRIBUTION SOLUTIONS

11.1012.00 น.          การประกันความเสี่ยงสำหรับธุรกิจส่งออกโดย MSIG (SCBT PARTNER)

12.0013.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.0013.45 น           แนวทางการลงทุนในตลาดอินเดียโดยความสนับสนุนของกรมส่งเสริมการส่งออก

13.4514.15 น.          แนวทางความร่วมมือของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการสนับสนุนผู้ส่งออกไปตลาดอินเดีย

14.1514.30 น.          พักรับประทานของว่าง/ชา กาแฟ

14.3016.30 น.          แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ    

สุพัตรา เวชศาสตร์ แผนกองค์กรสัมพันธ์   โทร: 02 724 8022 แฟกซ์: 02 724 8018  Supattra.Wetchasart@th.standardchartered.com