เนื้อหาวันที่ : 2008-02-26 08:24:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1437 views

รมว.คมนาคม ดันสร้างรางคู่ทั่วปท.-มอเตอร์เวย์ทางน้ำ ลดขนส่งทางถนน

กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ทั่วประเทศอีก 832 กิโลเมตร เป็นเส้นทางทางภาคเหนือ 418 กิโลเมตร ภาคอีสาน 78 กิโลเมตร และภาคใต้ 336 กิโลเมตร สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คมนาคม กล่าวในหัวข้อ "อนาคตเมกะโปรเจ็คต์" ในการสัมมนา"มองไปข้างหน้ากับรัฐบาลใหม่"เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนลงจากปัจจุลันที่มีสัดส่วนสูงถึง 86% ของการขนส่งโดยรวม เนื่องจากการขนส่งทางถนนมีต้นทุนสูงและใช้พลังงานเชื้อเพลิงมาก โดยจะส่งเสริมให้หันไปใช้การขนส่งทางระบบรางและทางน้ำให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการขนส่งทางน้ำ ซึ่งมีต้นทุนต่ำที่สุด มีสัดส่วนเพียง 12% และการขนส่งทางรางมีสัดส่วนเพียง 2% เท่านั้น

.

กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ทั่วประเทศอีก 832 กิโลเมตร เป็นเส้นทางทางภาคเหนือ 418 กิโลเมตร ภาคอีสาน 78 กิโลเมตร และภาคใต้ 336 กิโลเมตร

.

ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟรางคู่แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เส้นทางฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง 78 กิโลเมตร ประกวดราคาเสร็จแล้ว รอการอนุมัติเซ็นสัญญา ส่วนระยะที่ 2 เป็นเส้นทาง ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย 106 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการทบทวนแบบก่อสร้าง

.

นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงปานกลาง 150-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับการขนส่งคน โดยจะวิ่งในเส้นทางที่ห่างจากกทม.ราว 200-300 กิโลเมตร เช่น นครสวรรค์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์  และระยอง เป็นต้น

.

ด้านการขนส่งทางน้ำนั้น จะมีการสร้างแนวเส้นทางขนชายฝั่งทะเล ที่เปรียบเสมือนเป็นมอเตอร์เวย์ทางน้ำ โดยมีเส้นทางปลายทางเช่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตลอดจนการสร้างแนวเชื่อม West Gate เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่างฝั่งทะเลตะวันออกและฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ