เนื้อหาวันที่ : 2008-02-25 14:17:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1662 views

ฟิลิปส์ เผยความสำเร็จผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศความสำเร็จจากการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้

.

รอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศความสำเร็จจากการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้

.

รอยัลฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศความสำเร็จจากการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) มูลค่า 5.3 พันล้านยูโร (246,511 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2551 จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของฟิลิปส์ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งระบุไว้ในรายงานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของฟิลิปส์ประจำปี 2550

.

ในปี 2550 สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาเป็น 20 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อปี 2549 แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ฟิลิปส์ได้ประกาศไว้ในโปรแกรม Eco Vision 4 ที่ต้องการจะเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 โดยการเพิ่มเงินลงทุนมูลค่า 1 พันล้านยูโร (47,000 ล้านบาท) ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภค

.

คุณบาบารา คุกซ์ สมาชิกกลุ่มกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฟิลิปส์ กล่าวว่า "ฟิลิปส์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโต 33 เปอร์เซ็นต์ และจากยอดขายฟิลิปส์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสัดส่วนยอดขายถึง 20 เปอร์เซ็นต์

.

ซึ่งความสำเร็จเกิดจากกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มของเราสามารถสร้างการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) และกลุ่มธุรกิจคอน ซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer Lifestyle) สามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ฟิลิปส์เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของบริษัทกับธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทและสังคมส่วนรวมอีกด้วย"

.

ฟิลิปส์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันด้านการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและปัจจุบันมียอดขายผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยอดขายที่เติบโตสูงที่สุดมาจากตลาดหลอดไฟสำหรับบ้านพักอาศัย รองลงมาได้แก่โซลูชันด้านแสงสว่างสำหรับร้านค้าและไฟถนน และเทคโนโลยีแสงสว่าง LED ตัวอย่างเช่น ระบบไฟถนนฟิลิปส์ CosmoPolis ที่ฟิลิปส์ได้แนะนำระบบนี้สู่ตลาดเมื่อปีพ.ศ. 2548 ซี่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งในหลายเมืองทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย

.

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ โดยผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นยอดขายได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (Magnetic Resonance Imaging - MRI) และเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (patient monitoring) ตัวอย่างเช่น เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง Achieva 3.0T X-series สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึง 32 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจะแนะนำสู่ตลาดได้แก่ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย รุ่น IntelliVue MMS X2 ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 52 เปอร์เซ็นต์   

.

สำหรับกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถลดการใช้พลังงานและแนะนำสู่ตลาดจนทำให้สามารถสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสูงถึง 91 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ชุดโฮมเธียเตอร์ Ambisound ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าคู่แข่งถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และผลิตภัณฑ์แอลซีดี ทีวี บางรุ่นของ ฟิลิปส์ ยังใช้พลังงานน้อยกว่าคู่แข่งถึง 36 เปอร์เซ็นต์

.

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฟิลิปส์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและต้องไปเป็นตามข้อกำหนดของ Philips Green Focal Areas อย่างน้อย 1 ข้อ อาทิ การบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) บรรจุภัณฑ์ (packaging) วัตถุอันตราย (hazardous substance) น้ำหนัก (weight) การนำกลับไปใช้ใหม่และการทำลาย (recycling and disposal) หรืออายุการใช้งาน (lifetime reliability) เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด

.

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ซีอีโอและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายฟิลิปส์ทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์และโซลูชันนั้นสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วย

.

"ปัจจุบันภาวะโลกร้อนและการลดการใช้พลังงานเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ฟิลิปส์จึงได้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่สามารถช่วยธุรกิจและผู้บริโภคให้สามารถบริหารการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน (International Energy Agency) ได้ประเมินว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบแสงสว่าง คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์จากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

.

และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะทำให้ระบบแสงสว่างสามารถช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกได้อย่างมาก จากรายงานการวิจัยล่าสุดที่ฟิลิปส์ได้เผยแพร่ในปีนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบแสงสว่างที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราการประหยัดพลังงานซึ่งมากกว่าเทคโนโลยีเดิมถึงสองเท่า"

.

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟิลิปส์ประเทศไทยได้แนะนำหลอดประหยัดพลังงานสำหรับบ้านรุ่นใหม่ ได้แก่ ทอร์นาโด ซี่รี่จิ๋ว ที่ได้รับการพัฒนาการดีไซน์หลอดรูปทรงเกลียวพายุให้เล็กกะทัดรัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีประสิทธิภาพส่องสว่างแรงกว่าหลอดประหยัดไฟทั่วไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันกับหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์รุ่นอื่น มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 6,000 ชั่วโมง หรือมากกว่าหลอดไส้ถึง 6 เท่า

.

นอกจากนั้นฟิลิปส์ ยังได้เปิดตัวระบบหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ผอมใหม่ T5 ที่ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัดพลังงานลงได้มากถึง 61 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระบบหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ทั่วไป และจะช่วยลดปริมาณการใช้ CO2 ถึง 77 กิโลกรัมต่อหลอดต่อปี

.

ฟิลิปส์ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเมื่อปลายปีพ.ศ. 2550 ฟิลิปส์ได้เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อบริการจัดการหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ที่หมดอายุอย่างถูกวิธี จำนวนทั้งสิ้น 40,000 หลอดภายในปี 2551 โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

.

ซึ่งฟิลิปส์ได้เปิดตัวโครงการ ฟิลิปส์ เติมยิ้ม สิ่งแวดล้อม นำเสนอโซลูชันในการบริหารจัดการหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ที่หมดอายุอย่างถูกวิธีด้วยการ Recycle ไปเมื่อต้นปี 2550 เพราะหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ถือเป็นขยะพิษ ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ ซึ่งต้องการการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นอกจากนี้ ฟิลิปส์ยังร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดโครงการ 80 โรงเรียน 80 ชุมชน ร่วมใจประหยัดไฟ ถวายองค์ราชัน"

.

ซึ่งเป็นโครงการเปลี่ยนหลอดไส้เดิมที่ใช้อยู่ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานให้แก่ 80 โรงเรียนทั่วประเทศ และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบธรรมดาเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ฟิลิปส์ ซูเปอร์ขั้วเขียว ที่ประหยัดพลังงานเพราะให้แสงสว่างมากกว่า 25-30 เปอร์เซ็นต์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมเพราะมีปรอทเพียง 3 มิลลิกรัมเท่านั้น ต่ำกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ทั่วไปที่มีสารปรอทปริมาณ 10-20 มิลลิกรัม และโครงการนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงนำหลอดไส้มาแลกเป็นหลอดประหยัดพลังงานเพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าไฟอีกด้วย