เนื้อหาวันที่ : 2006-02-16 09:06:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3793 views

จับผิดโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียทิ้งและขยะ

กรมโรงงานได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับโรงงานที่ระบายน้ำเสีย และการจัดการขยะอุตสาหกรรมไม่ถูกต้อง อันมีผลบังคับใช้กับโรงงานทั่วประเทศ

นายอิสสระ โชติบุรการ  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา กรมโรงงานได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับโรงงานที่ระบายน้ำเสีย และการจัดการขยะอุตสาหกรรมไม่ถูกต้อง อันมีผลบังคับใช้กับโรงงานทั่วประเทศ กำหนดค่าปรับค่าปรับสูงสุด 2 แสนบาท แถมประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรับไปเลย 25 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงสุด 5 หมื่นบาท 

ที่ผ่านมาได้มีความพยายามส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้กับโรงงานที่อาจจะก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ส่งให้เจ้าหน้าที่และนักวิชาการของกรมโรงงานเข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำ และสร้างความเข้าใจกับเจ้าของโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  รวมถึงลดหย่อนเรื่องค่าปรับบ้างในบางกรณี แต่เนื่องจากโรงงานมีจำนวนมาก ย่อมมีบางส่วนอาจจะก่อเหตุเดือนร้อนหรือสร้างปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกรณีที่โรงงานนั้นมีเจตนาละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าจะเป็นลักลอบปล่อยน้ำเสีย หรือลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  เป็นเรื่องที่กรมโรงงานฯยอมไม่ได้  

ดังนั้น ภายใต้ประกาศฉบับนี้ กรมโรงงานฯได้กำหนดเพดานอัตราค่าปรับสำหรับโรงงานไว้ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่กฎหมายให้อำนาจ ซึ่งหากผู้ประกอบการถูกตัดสินว่ากระทำผิดจริง ก็จะถูกปรับสูงสุดถึงครั้งละ 2 แสนบาทเลยทีเดียว และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ ในการจับกุมที่นำไปสู่การดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับนั้น 

กรมโรงงานจะมอบเงิน 1 ส่วน 4 ของค่าปรับที่ได้ ให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นเงินสูงสุดถึง 5 หมื่นบาท จริง ๆ แล้วเรื่องของน้ำเสีย และขยะอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง กลิ่น เสียง และฝุ่น มากกว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบกับตัวเขาในทันที การประกาศเกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสีย และการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้องของโรงงาน จำนวน 25 เปอร์เซ็นต์ กับผู้แจ้งนี้จะทำให้เราได้ประชาชนมาเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบโรงงานให้เรามากยิ่งขึ้น

หากประชาชนทั่วไป ต้องการร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการพบเห็นการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ขัดต่อ จริยธรรม คุณธรรม การทุจริตคอรัปชั่น สามารถแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบได้ทาง สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-2354-3300  หรือที่ตู้ ปณ.21 ปณจ.ราชดำเนิน 21 กรุงเทพฯ 10200 หรือที่ www.diw.go.th