เนื้อหาวันที่ : 2008-02-19 16:38:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5157 views

Fluke ผู้นำในเทคโนโลยี IR-Fusion® เพื่อการตรวจค้นและชี้จุดปัญหาได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ

กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ ออกแบบเฉพาะงาน Fluke Ti10 และ Fluke Ti25 สำหรับงานตรวจแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า และอุตสาหกรรม และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน Fluke TiR1 และ Fluke TiR สำหรับงานด้านอาคารโดยเฉพาะ เช่น งานเปลือกนอกอาคาร, งานตรวจสอบปรับปรุงอาคาร และงานหลังคา

 .

Fluke IR-Fusion®  เทคโนโลยีการซ้อนภาพความร้อนกับภาพที่ตาเห็น

ช่วยค้นหาและระบุตำแหน่งปัญหาในงานซ่อมบำรุงได้ดีกว่า

 .

การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน : เรื่องที่ท้าทายความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายความร้อนในงานต่าง ๆ สิ่งที่ยากและท้าทายความสามารถของผู้ใช้ ก็คือ การระบุรายละเอียดที่สำคัญและตำแหน่งจากภาพถ่ายความร้อน โดยธรรมชาติแล้ว ภาพความร้อนหรือภาพอินฟราเรด เป็นการวัดอุณหภูมิโดยการบันทึกรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุ ในขณะที่ภาพที่เราเห็นด้วยสายตาปกติ เป็นการสะท้อนของแสงย่านที่ตามองเห็น ซึ่งให้รายละเอียดของภาพที่มากกว่า, คมชัดกว่า และมีคอนทราสต์สูงกว่า 

 .

การถ่ายเทความร้อนระหว่างวัตถุที่อยู่ติดกัน ทำให้ความแตกต่างอุณหภูมิเล็กน้อยหายไป เกิดการลาดลงของอุณหภูมิ จึงเป็นการยากที่จะสร้างภาพความร้อนจากรังสีที่แผ่ออกมาให้เห็นขอบวัตถุที่ชัดเจน ในขณะที่ภาพจากแสงย่านที่มองเห็น สามารถแสดงรายละเอียด, สีสัน, เฉด, ความเข้ม เช่นเดียวกับที่มองด้วยสายตา เราจึงเห็นรูปร่างและคุณลักษณะของวัตถุ เพื่อระบุรายละเอียดได้ง่ายกว่าภาพจากอินฟราเรด

 .

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการใช้วิธีถ่ายภาพธรรมดาที่มุมมองและระยะห่างเดียวกัน หลังจากถ่ายภาพความร้อน เพื่อใช้เป็นภาพช่วยในการระบุรายละเอียด แต่วิธีนี้มีความซับซ้อนยุ่งยาก เพราะว่า
 •  ต้องมีกล้องถ่ายภาพธรรมดาเพิ่มอีก 1 ตัว
 •  เป็นการยากที่จะจัดวางตำแหน่งการถ่ายภาพปกติ กับภาพความร้อนให้ตรงตำแหน่งกันพอด
 •  การอ้างอิงกันระหว่างรูปทั้ง 2 ในการประมวลผล และการเก็บไฟล์รูป ไม่สามารถทำได้แบบอัตโนมัต
 •  เป็นการยากอย่างยิ่งขึ้นไปอีก หรือแทบเป็นไปไม่ได้ ในการค้นหาและชี้จุดปัญหาที่กำลังสนใจ หากได้ภาพที่ถ่ายจากจุดเดียวกันแต่คนละมุม

วิธีที่ดีกว่าคือ มีภาพอินฟราเรดและภาพที่ตามองเห็นเก็บบันทึกคู่กันโดยอัตโนมัติ โดยถ่ายจากกล้องที่ติดตั้งไว้ด้วยกัน ทำให้ได้มุมและระยะเดียวกันทั้งภาพความร้อน และภาพปกติ วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อมีระยะห่างจากวัตถุเป้าหมายไกล ๆ มุมของภาพ 2 ชนิดจะมีความแตกต่างมากขึ้นเมื่อตำแหน่งผู้ถ่ายเข้าใกล้มากขึ้น (Parallax) แต่ในงานหลาย ๆ อย่าง เช่น งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและงานภายในอาคาร มักจำเป็นต้องถ่ายภาพความร้อนระยะใกล้ หรือระยะปานกลางเป็นส่วนใหญ่

 .

การซ้อนภาพความร้อนเข้ากับภาพจริงที่ตามองเห็น

IR-Fusion® เทคโนโลยีใหม่ของวิธีการแสดงรายละเอียดและชี้จุดปัญหาจากภาพถ่ายความร้อนในงานบำรุงรักษา อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Fluke และมีใช้ในกล้องถ่ายภาพความร้อนของ Fluke เป็นรายแรก โดยการซ้อนตำแหน่งภาพอย่างแม่นยำแบบจุดต่อจุดทั้งภาพที่ตาเห็นกับภาพอินฟราเรด สามารถเลือกแสดงเฉพาะภาพที่ตาเห็น, เฉพาะภาพอินฟราเรด, และการซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส แสดงได้ทั้งแบบเต็มเฟรม และแบบภาพเล็กบนภาพใหญ่

 .

                                          

                            ภาพอินฟราเรดเต็มเฟรม    ภาพที่ตาเห็นเต็มเฟรม  การซ้อนภาพกึ่งโปร่งใสเต็มเฟรม

รูปที่ 1 ภาพอินฟราเรดเต็มเฟรม, ภาพที่ตาเห็นเต็มเฟรม และภาพซ้อนกึ่งโปร่งใสของภาพเดียวกัน

 .

การที่มีภาพอินฟราเรดกับภาพที่ตาเห็นที่แม่นยำตรงกัน ช่วยให้การค้นหาและระบุตำแหน่งของจุดความร้อนที่กำลังสนใจ บนภาพที่มองเห็นแบบปกติในพื้นที่เป้าหมายได้โดยง่าย และที่เหนือยิ่งนั้นก็คือ การซ้อนภาพด้วยเทคโนโลยี IR-Fusion® ของ Fluke มีให้ใช้ได้ทั้งในตัวกล้อง และในซอฟต์แวร์ที่แถมให้พร้อมการซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส ช่วยให้ระบุจุดปัญหาที่แม่นยำ แม้ในบริเวณที่มีคอนทราสต์ของภาพความร้อนเพียงเล็กน้อย และไม่มีรูปโครงร่างที่ชัดเจนในภาพความร้อนให้อ้างอิง เช่น รอยรั่วของฉนวนความร้อนที่บริเวณผนังเรียบ

                                                                                                                   ทำขีดเครื่องหมายที่ผนังเพื่อชี้จุดปัญหา

                           การซ้อนภาพอินฟราเรด          การซ้อนภาพที่ตาเห็น           การซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส

       .                     ภาพเล็กบนภาพใหญ่             ภาพเล็กบนภาพใหญ่              ภาพเล็กบนภาพใหญ่

 

รูปที่ 2 การซ้อนภาพอินฟราเรดที่มีคอนทราสต์ต่ำในลักษณะกึ่งโปร่งใสบนภาพปกติ ช่วยในการค้นหาและระบุตำแหน่งที่สนใจได้อย่างแม่นยำ

.
โหมดมองภาพแบบต่าง ๆ

เทคโนโลยี IR-Fusion® ของ Fluke สามารถทำงานแสดงผลในลักษณะต่าง ๆ กันได้ 5 โหมด คือ

                1. ภาพอินฟราเรดเต็มเฟรม (Full IR) 

                2. ภาพที่ตาเห็นเต็มเฟรม (Full Visual) 

                3. ภาพเล็กบนภาพใหญ่ (Picture-in-Picture) 

                4. ซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส (Alpha Blend) 

                5. ซ้อนภาพตามเงื่อนไข (IR/Visible Alarm) 

 .

1. Full (Traditional) IR Mode: โหมดภาพอินฟราเรดเต็มเฟรม         เป็นโหมดแสดงภาพที่มีในกล้องถ่ายภาพความร้อนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับงานภาพถ่ายความร้อนมานานหลายปี และยังคงมีประโยชน์ในการตรวจและวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรและงานติดตั้ง ที่จำเป็นต้องค้นหาและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อสืบสาวให้ถึงต้นตอของปัญหา และสามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดเพื่อการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขต่อไป โดยภาพถ่ายอินฟราเรดเต็มเฟรมจะถูกเชื่อมโยงคู่กับภาพถ่ายปกติที่ตาเห็น เพื่อการอ้างอิงหรือจัดทำเอกสารรายงาน

 .

2. Full Visual (Visible Light) Mode: โหมดภาพที่ตาเห็นเต็มเฟรม เป็นภาพถ่ายปกติที่ตามองเห็นและใช้อ้างอิงของบริเวณเป้าหมาย เชื่อมโยงกับภาพอินฟราเรดที่ตำแหน่งเดียวกัน สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการจัดทำเอกสารรายงาน

 .

                                     ภาพที่ตาเห็นเต็มเฟรม     ภาพอินฟราเรดเต็มเฟรม   การซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส 50%เต็มเฟรม

 .

รูปที่ 3 เปรียบเทียบโหมดแสดงภาพเต็มเฟรม ทั้งภาพอินฟราเรด, ภาพปกติที่ตาเห็น และภาพซ้อนกึ่งโปร่งใส 50%

 ..

3. Picture-in-Picture Mode: โหมดภาพเล็กบนภาพใหญ่ ในโหมดนี้จะมีการสร้างหน้าต่างของภาพอินฟราเรดโดยมีภาพที่ตาเห็นล้อมเป็นกรอบภาพใหญ่ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดที่มีความร้อนผิดปกติได้ง่ายขึ้น โดยมีกรอบภาพใหญ่ที่ตาเห็นช่วยอ้างอิง

 .

                                  ภาพที่ตาเห็น                               ภาพอินฟราเรด                         ภาพกึ่งโปร่งใส 

                                             ภาพเล็กบนภาพใหญ่                  ภาพเล็กบนภาพใหญ่                  ภาพเล็กบนภาพใหญ่   

.

รูปที่ 4 ภาพเล็กบนภาพใหญ่ (Picture-in-Picture)ทั้งชนิดภาพที่ตาเห็น, ภาพอินฟราเรด และภาพกึ่งโปร่งใส

 .

4. Alpha (Automatic) Mode: โหมดซ้อนภาพกึ่งโปร่งใส เป็นโหมดพิเศษที่มีเฉพาะในกล้องความร้อนของ Fluke ที่นำภาพอินฟราเรดมาซ้อนบนภาพเห็นปกติโดยปรับระดับความโปร่งใสของภาพได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการมองภาพทีเดียวพร้อมกัน สามารถมองวิเคราะห์รายละเอียดได้อย่างละเอียด ช่วยระบุพื้นที่และชี้จุดปัญหาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

.

                           ภาพซ้อนกึ่งโปร่งใส 75%   ภาพซ้อนกึ่งโปร่งใส 50%     ภาพซ้อนกึ่งโปร่งใส 25% 

                              ภาพเล็กบนภาพใหญ่            ภาพเล็กบนภาพใหญ่             ภาพเล็กบนภาพใหญ่

.

รูปที่ 5 ภาพเล็กบนภาพใหญ่ที่เป็นภาพอินฟราเรดซ้อนกึ่งโปร่งใสที่ระดับต่าง ๆ

.

5. IR/Visible Alarm Mode: โหมดซ้อนภาพตามเงื่อนไข โหมดนี้ใช้สำหรับการไฮไลต์บริเวณที่มีอุณหภูมิสอดคล้องกับเงื่อนไขที่สนใจ โดยกำหนดได้ว่าสูงกว่า, ต่ำกว่า, หรืออยู่ระหว่างช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ และจะทำการแสดงเป็นภาพอินฟราเรดเฉพาะส่วนนั้น ๆ และเว้นส่วนที่เหลือเป็นภาพที่มองเห็นปกติ ซึ่งภาพอินฟราเรดที่แสดงซ้อนนี้ สามารถปรับระดับความโปร่งใสได้ด้วย

.

                                                                           จุดสีที่อุณหภูมิสูงตามเงื่อนไข

                              

                            ภาพซ้อนตามเงื่อนไขอุณหภูมิภาพเล็กบนภาพใหญ่    ภาพซ้อนตามเงื่อนไขอุณหภูมิแสดงเต็มเฟรม                                                                         

.

รูปที่ 6 ภาพซ้อนตามเงื่อนไขตัวอย่างแสดงภาพอินฟราเรดบริเวณที่อุณหภูมิสูงกว่า 300 °F

.

Fluke Ti10 และ Ti25 กล้องถ่ายภาพความร้อนอุตสาหกรรมทนทาน สมรรถนะสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

Fluke Ti10 และ Fluke Ti25 กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถครบถ้วน สมบูรณ์แบบ สำหรับงานตรวจแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าและอุตสาหกรรม และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน โดยเฉพาะ

.

.

Fluke Ti10 และ Fluke Ti25 เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นพิเศษ ที่มีเทคโนโลยี IR-Fusion® ให้ใช้ได้ทั้งในตัวกล้อง และในซอฟต์แวร์ ช่วยให้ชี้จุดปัญหาและทำรายงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการรวมภาพความร้อนกับภาพที่ตาเห็นพร้อมกัน (Molded) แบบเต็มจอ (Full Screen) หรือวางภาพความร้อนบนบางส่วนของภาพจริง (Picture-in-Picture)

.

.

 ความสามารถของ  Fluke Ti10 และ Ti25

 • เทคโนโลยี IR-Fusion® Technology มีให้ใช้ได้ทั้งในตัวกล้องและในซอฟต์แวร์ สำหรับการรวมภาพความร้อนกับภาพจริง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและชี้จุดปัญหาได้โดยง่าย และจัดทำรายงานได้ทันที โดยการรวมภาพจริงกับภาพความร้อนได้ทั้งแบบเต็มจอ และแบบภาพเล็กบนภาพใหญ่
 • ตัวเครื่องแข็งแรง เชื่อถือได้สูง ทนทานต่อการตกจากที่สูงได้ 2 เมตร (6 ฟุต)
 • มีความวต่อความร้อนดีเยี่ยม แยกความแตกต่างอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยได้ดี (ซึ่งมักแสดงถึงปัญหา)
 • จอแสดงผลสีแบบ LCD กว้าง 3.6 นิ้ว ความละเอียด 640 x 480 จุด (แนวนอน)
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ออกแบบให้เหมาะสมกับงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมและงานพาณิชย์
 • มีซอฟต์แวร์ SmartView™ สำหรับการวิเคราะห์และจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ (อัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน)
 • หน่วยความจำแบบถอดเปลี่ยนได้ชนิด SD ขนาด 2 GB เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและโอนย้ายข้อมูลภาพความร้อนและภาพถ่ายประกอบ
 • มีอุปกรณ์ให้ครบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ปฏิบัติงานได้ทันที
 • .

  Fluke TiR1 และ TiR กล้องถ่ายภาพความร้อนงานอาคาร

  ออกแบบสำหรับงานอาคารโดยเฉพาะ เช่น ผนังภายนอก, งานหลังคา และงานบูรณะอาคาร

  Fluke TiR1 และ Fluke TiR กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถครบถ้วน สมบูรณ์แบบ สำหรับงานด้านอาคารโดยเฉพาะ เช่น งานเปลือกนอกอาคาร หรือผนังภายนอก, งานบูรณะฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในอาคาร, งานตรวจสอบอาคาร และงานหลังคา เป็นต้น

  .

  ความสามารถของ  Fluke TiR1 และ TiR

  Fluke TiR1 และ Fluke TiR มีรายละเอียดและความสามารถเหมือน Fluke Ti10 และ Fluke Ti25 เกือบทุกอย่าง แต่มีช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับงานตรวจวินิจฉัยด้านอาคารโดยตรง และมีความวต่อความร้อนดีกว่า เพื่อแยกความแตกต่างอุณหภูมิน้อย ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

  .

  .
  อุปกรณ์ที่มีให้พร้อมสำหรับทุกรุ่น
  • SmartView™ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และออกรายงาน
  • 2 GB SD Card หน่วยความจำเสริม
  • SD Card Reader สำหรับดาวน์โหลดรูปไปยังคอมพิวเตอร์
  • กระเป๋าแข็งเก็บกล้องและอุปกรณ์ พรอมกระเป๋ากล้องแบบอ่อนสำหรับพกติดตัว
  • สายคล้องมือ
  • แบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จไฟได้
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายไฟ

  .

  นอกจากนี้ยังมีสายชาร์จสำหรับใช้ในรถยนต์เป็นอุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปใช้งานนอกสถานที่ต่อเนื่องเป็นประจำ

  .

  แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย

  Fluke Ti10/Ti25 และ Fluke TiR/TiR1 ออกแบบมาสำหรับงานภาคสนามโดยเฉพาะ มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ทารุณ, กันน้ำและฝุ่นละออง ระดับ IP54, ทนต่อการตกจากที่สูงได้ถึง 2 เมตร, ปุ่มกดเลือกเมนู 3 ปุ่ม ตรงหัวแม่มือ ใช้งานง่ายด้วยมือข้างเดียว พร้อมสายคล้องป้องกันหลุดมือ มีหน่วยความจำ 2 GB SD card เก็บบันทึกภาพได้ 3000 ภาพ .bmp IR images หรือ 1200 ภาพ .IS2 IR-Fusion images และบันทึกเสียงพูดพร้อมกับรูปภาพแต่ละรูปได้ (เฉพาะรุ่น Ti25 และ TiR1)

  .

  การประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน

  Fluke Ti10/Ti25 เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษาในโรงงานและงานติดตั้ง เป็นเครื่องมือของวิศวกรและช่างเทคนิคในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ข้องเกี่ยวกับ งานไฟฟ้าระบบจ่ายและบริการ, มอเตอร์/ปั๊มและเครื่องกล, อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการติดตั้ง, งานระบบถ่ายเทอากาศและทำความเย็น (HVAC/R)

  .

  .

  งานไฟฟ้า เช่น

 • การเกิดอันบาลานซ์โหลด
 • ผลของฮาร์มอนิก (เกิดกระแสฮาร์มอนิกที่ 3 ในสายนิวตรอน)
 • เกิดโอเวอร์โหลดในระบบ หรือกระแสสูงเกินไป
 • ขั้วต่อไฟฟ้าหลวม เกิดการกัดกร่อน มีความต้านทานเพิ่มสูงขึ้นในวงจร
 • การรั่วหรือหมดสภาพของฉนวนไฟฟ้า      
 • มีชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุด ไม่ทำงาน              
 • การต่อสายผิดพลาด
 • ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต่ำกว่าพิกัดระบุ           
 • .

  .

  งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เช่น

 • การระบายความร้อนไม่ดี เนื่องจากอากาศไหลผ่านไม่สะดวก       
 • ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เช่น อันบาลานซ์, โอเวอร์โหลด หรือเกิดแรงดันฮาร์มอนิกที่ 5
 • การปรับตั้งแนวแกนไม่ดี
 • ปัญหาฉนวนในขดลวดมอเตอร์ 
 • ปัญหาตลับลูกปืน การหล่อลื่น, สึกหรอ, และอื่น ๆ
 • .

  .

  งานกระบวนการผลิต

 • ท่อผุกร่อน หรือเหตุอื่น ๆ จนเสียโครงสร้าง
 • เกิดการไหลของความร้อนหรืออุณหภูมิลาดลงอย่างผิดปกติ
 • วาล์วหรือจุดต่อใช้งานของท่อชำรุด           
 • แก็สหรือไอน้ำรั่วไหล
 • ตรวจสอบสอบระดับของเหลวหรือวัตถุดิบในถังปิดทึบ
 • .

  ส่วน Fluke TiR/TiR1 ใช้ในงานตรวจสอบอาคาร, งานปรับปรุงสภาพภายใน, เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการเปิดเผยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ความชื้นในอาคาร, การสูญเสียความร้อน/ความเย็น, การรั่วของน้ำหรือไอน้ำ, การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่ปัญหาปลวกและแมลง

  .

  .

  ปัญหาความชื้น

 • มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในอาคาร
 • การติดตั้งงานประปาไม่ถูกต้อง
 • มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
 • ตรวจหาเชื้อรา
 • .

  .

  ปัญหาอากาศรั่วไหล

 • ฉนวนความร้อนหลุดร่อน หรือติดตั้งไม่ดี
 • การท่ายเทความร้อนบริเวณรอยต่อระหว่างผนัง         
 • ความร้อนรั่วไหลผ่านกระจกกันความร้อนที่ซีลด์ชำรุด
 • ท่อระบายอากาศชำรุด หรือมีการรั่วซึม
 • ประตูหรือหน้าต่างปิดไม่สนิท
 • ปัญหาในงานติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศและทำความเย็น
 • .

  .

  การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ขั้วต่อไฟฟ้าหลวมหรือสกปรก เกิดความร้อนสูง
 • ฉนวนไฟฟ้ารั่ว
 • เดินสายไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
 • อุปกรณ์ต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ใช้งานเกินกำลัง
 • ปัญหาการติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • .

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

  โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

  http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com