เนื้อหาวันที่ : 2008-02-19 13:40:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2128 views

Green Zone พื้นที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำร่องจักรยานสาธารณะ

กทม. กำหนด Green Zone บน ถ.สีลม ถ.สุขุมวิท ถ.สาทร ถ.พระราม 4 และ ถ.วิทยุ นำร่องพื้นที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้ร่มรื่น บาทวิถีเป็นระเบียบ สิ่งประดับถนนเรียบร้อย พร้อมเตรียม "จักรยานสาธารณะ" ให้บริการประชาชนย่านสีลม ส่วนสวนแนวตั้งปี 50 เสร็จไป 837 จุด ตั้งเป้าปีนี้อีก 150 จุด

กทม. กำหนด Green Zone บน ถ.สีลม ถ.สุขุมวิท ถ.สาทร ถ.พระราม 4 และ ถ.วิทยุ นำร่องพื้นที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้ร่มรื่น บาทวิถีเป็นระเบียบ สิ่งประดับถนนเรียบร้อย พร้อมเตรียม "จักรยานสาธารณะ" ให้บริการประชาชนย่านสีลม ส่วนสวนแนวตั้งปี 50 เสร็จไป 837 จุด ตั้งเป้าปีนี้อีก 150 จุด

 .

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงบาทวิถี การตกแต่งเมืองด้วยสวนแนวตั้ง และ การเตรียมให้พื้นที่ถนนสีลมเป็น Green Zone และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่

.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมดำเนินการโครงการพื้นที่สีเขียว Green Zone ที่ได้เลือกพื้นที่กรุงเทพชั้นในในโซนกรุงเทพใต้ ย่าน ถ.สีลม ถ.สุขุมวิท ถ.สาทร ถ.พระราม 4 และ ถ.วิทยุ ซึ่งเป็นย่านการค้า ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน สำนักงานจำนวนมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรและมาทำงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีระบบขนส่งมวลชน คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน จึงได้มีโครงการปรับปรุงให้เป็นย่านที่ประชาชนสามารถใช้บาทวิถีในการเดินสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์เข้ามาในพื้นที่ มีการจัดทำสวนแนวตั้ง

.

 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จบน ถ.สุขุมวิท และขณะนี้กำลังดำเนินการบน ถ.สีลม ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร อีกทั้งมีการปรับปรุงบาทวิถี การจัดระเบียบสิ่งประดับถนน ตู้โทรศัพท์ ซุ้มต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบ นอกนั้นยังจะมีการติดอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศและแสดงบนบอร์ดให้เห็นคุณภาพอากาศในบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ Green Zone ซึ่งประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถรู้ได้ว่ากำลังเข้าพื้นที่ Green Zone ซึ่งเป็นการดึงการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณฝุ่นละออง ช่วยกันดูแลต้นไม้ ดอกไม้ โดยระยะแรกจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. และระยะที่สองจะแล้วเสร็จเดือน ก.ค.

.

ในส่วนของโครงการสวนแนวตั้งปี 50 กรุงเทพมหานครดำเนินการได้เกินเป้าหมาย จากที่ตั้งไว้ 500 จุดทั่วกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการได้ 837 จุดทั่วกรุงเทพฯ แบ่งเป็นสวนแนวตั้งตามป้ายรถเมล์ 753 จุด และบริเวณเสาตอม่อ 84 จุด ได้แก่ ถ.พระราม 1 ถ.เพลินจิต ถ.สุขุมวิท ถ.พญาไท ถ.สีลม ถ.พระราม 4 และ ถ.พระราม 9 เป็นต้น ซึ่งในปี 51 ได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสวนแนวตั้งขึ้นอีก 150 จุด แบ่งเป็นสวนแนวตั้งตามป้ายรถประจำทาง 100 จุด และเสาตอม่อ 50 จุด เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงามให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี

.

นายอภิรักษ์ กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานครยังมีโครงการ จักรยานสาธารณะ ที่จะทดลองใช้ย่านถนนสีลม โดยประชาชนที่ทำงานหรือพักอาศัยในบริเวณถนนสีลมสามารถใช้จักรยานได้แทนการใช้รถยนต์ในระยะทางใกล้ๆ เช่น การไปรับประทานอาหารเที่ยง การติดต่องานระยะทางสั้นๆ เบื้องต้นมีจักรยานให้ทดลองใช้ประมาณ 1,000 คัน โดยจะมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานให้สามารถเดินทางได้สะดวกด้วย