เนื้อหาวันที่ : 2008-02-15 10:14:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1138 views

จอห์นสัน คอลโทรลส์ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

จอห์นสัน คอลโทรลส์ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินการด้านการปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับมูลนิธิคลินตัน (Clinton Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนใน 40 เมืองใหญ่ทั่วโลก โดยคำนึงถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

 

.

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบป้ายเกียรติคุณให้แก่นางซาร่า เจ. มองโกเมอรี่ ผู้จัดการฝ่ายโซลูชั่นส์ด้านพลังงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ตัวแทนจากบริษัทจอห์นสัน คอลโทรลส์  ในฐานะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

.

โดยในงานนี้ ผู้บริหารพร้อมทีมงาน จอห์นสัน คอลโทรลส์ ผู้นำทางด้านการให้บริการแบบครบวงจรในระบบควบคุมที่ใช้ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและอื่นๆ โดยคำนึงถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน   ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการร่วมกันด้านการปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Building Retrofit Program) และร่วมแสดงนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานในอาคารอีกด้วย   

.

.

ซึ่ง จอห์นสัน คอลโทรลส์ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินการด้านการปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับมูลนิธิคลินตัน (Clinton Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนใน 40 เมืองใหญ่ทั่วโลก