เนื้อหาวันที่ : 2008-02-13 11:52:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 992 views

ธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีเปิดอบรมเอสเอ็มอีและฟังปาฐกถาพิเศษ

เนื่องด้วยธนาคารกสิกรไทย และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

เนื่องด้วยธนาคารกสิกรไทย และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ตามกำหนดการดังนี้

.

17.00 น. ลงทะเบียน

17.30 น. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวต้อนรับ 18.00 น. ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารดุสิตา

19.30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดยบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย