เนื้อหาวันที่ : 2008-02-12 13:56:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2026 views

กรมศุลกากรจัดสัมมนาผู้ประกอบการเตรียมรับระบบPAPERLESS

ระบบ e-Import อาจมีผลกระทบต่อการผ่านพิธีการศุลกากร จึงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว กรมศุลกากรจึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นการให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของและสายการเดินเรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ต้องให้บริการในระบบการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(PEPERLESS) ณ ด่านศุลกากรต่างๆในสังกัดสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

กรมศุลกากรจะจัดสัมมนาเรื่อง "พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร" ฟรีให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ สายการเดินเรือ เพื่อเตรียมพร้อมยกเลิกการใช้ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และเริ่มใช้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (PAPERLESS)

.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้ยกเลิกระบบ EDI และใช้ระบบ e-export ที่ด่านฯสำโรงใต้ ด่านฯสมุทรปราการ ด่านฯพระสมุทรเจดีย์ และด่านฯพระประแดง สำหรับในเดือนมีนาคม 2551 จะยกเลิกระบบ EDI และใช้ระบบe-Import ควบคู่กับระบบe-Export ที่ด่านฯสมุทรสาคร ด่านฯทับยาว และด่านฯบางเสาธง เดือนเมษายน 2551 จะยกเลิกระบบ EDI และใช้ระบบe-Import ที่ด่านฯลาดกระบัง และด่านฯพหลโยธิน และในเดือนพฤษภาคม2551 จะยกเลิกระบบ EDI และใช้ระบบe-Import ควบคู่กับระบบ e-Export ที่ด่านฯไปรษณีย์

.

เนื่องจากการใช้ระบบ e-Import อาจมีผลกระทบต่อการผ่านพิธีการศุลกากร จึงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว กรมศุลกากรจึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นการให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของและสายการเดินเรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ต้องให้บริการในระบบการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(PEPERLESS) ณ ด่านศุลกากรต่างๆในสังกัดสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

.

โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักกฎหมาย สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ฯลฯ เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการนำมาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯได้ที่สถาบันการศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7116 ในวันและเวลาราชการ

.

ปัจจุบันสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้ทดลองใช้ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานได้มีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบและศึกษาปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ มาโดยลำดับ สำหรับในเดือนธันวาคม 2550 มีปริมาณใบขนสินค้าขาเข้า 18,316 ใบ เป็นการใช้ในระบบอีดีไอ 80.72% และการใช้ในระบบe-Import 19.28% ส่วนปริมาณใบขนสินค้าขาออก 2,309 ใบ เป็นการใช้ในระบบอีดีไอ 22.30% และการใช้ในระบบ e-export 77.70%