เนื้อหาวันที่ : 2008-02-08 13:46:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2194 views

จุฬา ฯ จัดโครงการสัมมนา MMM 40

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ MMM 40 (MODERN MARKETING MANAGEMENT) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อนำไปวางแผนด้านการตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์และเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาร่วมบรรยาย อาทิ คุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ,ดร.สมภพ เจริญกุล เป็นต้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดสัมมนาการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ MMM 40   (MODERN MARKETING MANAGEMENT)   เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อนำไปวางแผนด้านการตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์และเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาร่วมบรรยาย   อาทิ คุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ,ดร.สมภพ เจริญกุล เป็นต้น

 .

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5794-5 ในวัน-เวลาราชการ หรือที่เว็บไซด์ http://market.acc.chula.ac.th