เนื้อหาวันที่ : 2008-02-06 16:37:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1744 views

งานสัมมนาฟรี การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 2551

วันที่ 11 ก.พ. เวลา 12.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 2551" (Knowledge & Innovation Forum 2008) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 ก.พ. เวลา 12.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 2551" (Knowledge & Innovation Forum 2008) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ฮิโรทากะ ทาเคอูชิ ผู้ร่วมคิดค้นหนึ่งในห้าทฤษฎีหลักของการจัดการความรู้ "Knowledge-Creating Company" ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้นำเสนอนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในมุมมองของนักการตลาด และการใช้ความคิดหรือความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร Mr. Christopher Chan ผู้มีส่วนสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้แก่สายการบินแอร์ เอเชีย และคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสซีโซลูชั่น จำกัด

.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่โทร. 0-2618-8638 ต่อ 110, 130 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://kif2008.kmpca.net