เนื้อหาวันที่ : 2008-01-30 15:20:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1747 views

เชิญรับฟังสัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ฟรี!

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมจัดสัมมนา World Economic Outlook Forum โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากยูบีเอส และธนาคารโลก มาบรรยายพิเศษเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมจัดสัมมนา World Economic Outlook Forum โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากยูบีเอส และธนาคารโลก มาบรรยายพิเศษเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 14.0017.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

.

โดยมร.พอล โดโนแวน Managing Director and Senior Global Economist, UBS ( London ) จะบรรยายเรื่อง "Growth and Other Problems: Where in the World Will We End Up?" (บรรยายภาษาอังกฤษ) และดร. กิริฎา เภาพิจิตร Country Economist, The World Bank บรรยายเรื่อง "Global Economic Crunch – Impact to Thai Economy" (บรรยายภาษาไทย)

.
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222