เนื้อหาวันที่ : 2008-01-30 13:47:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1849 views

สัมมนา จับกระแสเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ ปี 2551

ภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึง สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินรายการโดย อดิเรก แสงใสแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

นายแพทย์สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "จับกระแสเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ ปี 2551" โดยเชิญ รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

.

 และ เลิศมงคคล วราเวณุชย์ กรรมการบริหารสมาคมและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึง สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินรายการโดย อดิเรก แสงใสแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. – 16.30 น.