เนื้อหาวันที่ : 2008-01-30 09:35:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1591 views

ผู้ค้าน้ำมันและผู้ค้าก๊าซหุงต้มขอปรับขึ้นราคาขายปลีก

บริษัทผู้ค้าน้ำมันและผู้ค้าก๊าซหุงต้มขอปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ควบคู่ไปกับราคาก๊าซหุงต้ม 3 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม โดยมีผลเช้าพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป

บริษัทผู้ค้าน้ำมันและผู้ค้าก๊าซหุงต้มขอปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ควบคู่ไปกับราคาก๊าซหุงต้ม 3 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม โดยมีผลเช้าพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป  

.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ.) เปิดเผยว่า บริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศได้ขอปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (อี10) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (อี 20) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อีก 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซิน 91 ปรับขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5 ปรับเพิ่มขึ้นอีก 40 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไป

.

ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตังสูงขึ้นดังนี้ น้ำมันเบนซิน 95 จากเดิมราคาอยู่ที่ระดับ 32.49 บาทต่อลิตรเป็น 32.79 บทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (อี10) จากเดิมราคาอยู่ที่ 28.49 บทต่อลิตร เป็น 28.79 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์(อี20) จากเดิมอยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร เป็น 26.79 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน 91 จากเดิมอยู่ที่ 31.19 บทต่อลิตร เป็น 31.69 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จากเดิม 27.69 บาทต่อลิตรเป็น 27.99 บาทต่อลิตร ดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมอยู่ที่ 28.94 บาทต่อลิตร เป็น 29.14 บาทต่อลิตร และดีเซลหมุนเร็ว บี5 จากเดิมอยู่ที่ 27.94 บทต่อลิตร เป็น 28.34 บาทต่อลิตร

.

สาเหตุที่ปรับราคาน้ำมันเบนซิน 91 สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่น เพราะมีค่าการตลาดที่ต่ำมากอยู่ในระดับ 0.66 บาทต่อลิตร หลังจากการปรับขึ้นราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซิน 91 ในครั้งนี้ ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ำมันเบนซิน 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ระดับ 3.70 บาทต่อลิตร จากเดิมอยู่ที่ 3.50 บาทต่อลิตร

.

นอกจากนี้ สนพ.ยังได้ปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลลงอีก 20 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมเก็บอยู่ที่ 30 สตางค์ต่อลิตรเหลือเพียง 10 สตางค์ต่อลิตร และชดเชยให้กับน้ำมัน ไบโอดีเซล 65 สตางค์ต่อลิตร เพื่อลดผลกระทบจากการยกเลิกการชดเชยไบโอดีเซล (บี100) ที่ต้องนำมาผสมในน้ำมันดีเซล และเพื่อทำให้ราคาน้ำมันดีเซลกับไบโอดีเซล(บี5)มีส่วนต่างราคากัน อยู่ที่ 80 สตางค์ต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

.

นายวีระพล กล่าวต่อว่า สนพ.ได้พิจารณาปรับราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซหุงต้ม ที่มาจากโรงแยกก๊าซ ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปประมาณ 3% โดยจากการคำนวนโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้มในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งพบว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น และแม้จะมีเรื่องของอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อย

.

ทั้งนี้ จากราคาขายส่งที่ปรับสูงขึ้นนี้ ผู้ค้าก๊าซหุงต้ม อาจจะพิจารณาปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ราคาขายปลีก ภาครัฐไม่ได้ควบคุมราคาไว้แล้ว โดยหากผู้ค้าก๊าซหุงต้ม จะปรับราคาขายปลีกขึ้น ก็คาดว่าจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นเป็น 18.20 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมราคาก๊าซหุงต้มอยู่ที่ระดับ 18.01 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 2.87 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม โดยจะมีผลในเช้าวันที่ 30 มกราคม 2551 นี้

.

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ สนพ.มีความจำเป็นในการปรับราคาก๊าซหุงต้มในครั้งนี้ เนื่องจาก เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ได้เห็นชอบการปรับสูตรราคา ณ โรงกลั่นก๊าซหุงต้ม เท่ากับ ต้นทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ร้อยละ 95 บวก ราคาส่งออกก๊าซหุงต้ม ร้อยละ 5 ประกอบกับเพื่อให้ราคาก๊าซหุงต้มในประเทศ ไปสู่การสะท้อนต้นทุนราคาที่แท้จริง และไม่เกี่ยวกับกรณีที่นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมก๊าซปิโตรเลียม ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายในเพื่อขอปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด