เนื้อหาวันที่ : 2006-07-14 17:51:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1683 views

กระทรวงอุตสาหกรรม คลอดมาตรฐานถังบรรจุก๊าซNGV

สุริยะ เร่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกกฎบังคับผู้ผลิตถังบรรจุก๊าซ NGV ผลิตตามมาตรฐาน ISO 11439-2000 เพิ่มความปลอดภัยรองรับนโยบายใช้ก๊าซ NGV เริ่มสิงหาคมนี้

        

สุริยะ เร่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกกฎบังคับผู้ผลิตถังบรรจุก๊าซ NGV ผลิตตามมาตรฐาน ISO 11439-2000 เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค รองรับนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ของรัฐ เตรียมประกาศใช้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   เปิดเผยว่า เดือนสิงหาคมนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ออกมาตรฐานการผลิตถังบรรจุก๊าซ ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์ (NGV) เพื่อจะนำมาใช้ในการควบคุมการผลิตถังบรรจุก๊าซ NGV รวมถึงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้รับการติดตั้งถังบรรจุก๊าซในรถยนต์ ซึ่งขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการติดตั้งถังบรรจุก๊าซจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรถเช่า และผู้ประกอบการรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ หันมาใช้ก๊าซ NGV เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเบนซินและดีเซลเพิ่มมากขึ้น

 

กระทรวงฯ ได้เร่งรัดให้ สมอ.ออกมาตรฐานบังคับการผลิตถังบรรจุก๊าซ NGV ตลอดจนมาตรฐานการติดตั้ง การใช้ และการซ่อมบำรุง รวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์ต่อเชื่อมส่วนต่างๆที่ใช้กับตัวถังรถยนต์ โดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเดียวกันกับ ISO 11439-2000 ฉบับภาษาอังกฤษ ที่จะประกาศใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปในเดือนสิงหาคมปี 2549 นี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ สมอ.ยังได้ดำเนินการจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยขึ้นอีก 1 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกเป็นประกาศมาตรฐานบังคับประมาณเดือนมิถุนายนปี 2551 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้มาตรฐานและการตีความที่ถูกต้องตรงกัน  โดยจะใช้เป็นมาตรฐานเลขที่ มอก.2311-2549 นายสุริยะ กล่าว

 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันการระเบิดของถังบรรจุก๊าซและวัตถุไวไฟประเภทอื่นๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ช่วยเข้าไปดูแลให้ความรู้ด้านเทคนิคขั้นตอนการผลิตและติดตั้งถังบรรจุก๊าซ NGV ในรถยนต์ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

สำหรับการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังบรรจุก๊าซ NGV ฉบับนี้ ได้กำหนดคุณลักษณะของการผลิตในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ผลิต / ผู้นำเข้ายึดเป็นแนวทางในการผลิตหรือนำเข้าสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อ โดยกำหนดของขอบเขตการใช้งานดังนี้ คือ ต้องมีวัตถุประสงค์การผลิตขึ้นเพื่อกักเก็บก๊าซธรรมชาติอัดความดันสูงโดยเฉพาะ สามารถบรรจุก๊าซซ้ำได้ มีน้ำหนักเบา ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะครอบคลุมถึงโครงสร้างวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังบรรจุก๊าซโดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ CNG-1 คือ ถังที่ทำด้วยโลหะ CNG-2 คือ ถังที่ทำด้วยโลหะเสริมแรงด้วยวัสดุเรซินแบบมีเส้นใยต่อเนื่อง (พันส่วนกลาง) CNG-3 คือ ถังที่ทำด้วยโลหะเสริมแรงด้วยวัสดุเรซินแบบมีเส้นใยต่อเนื่อง (พันทั้งหมด) CNG-4 คือ ถังทำด้วยวัสดุเรซินแบบมีเส้นใยต่อเนื่องโดยใช้กับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (ทุกส่วนประกอบ) ทั้งนี้ในการผลิตถังบรรจุก๊าซทุกถังจะต้องมีการติดหมายเลขที่ตัวถังเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย