เนื้อหาวันที่ : 2008-01-24 09:24:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1589 views

พลังงาน ยัน 1 ก.พ. น้ำมันดีเซลต้องผสมไบโอดีเซล B100 2 %

ก.พลังงาน ยัน 1 ก.พ. 51 น้ำมันดีเซลใหม่ ต้องผสมไบโอดีเซล B100 สัดส่วน 2 % ไม่เปลี่ยนแปลง เตรียมหารือโครงสร้างราคาไบโอดีเซลใหม่ ระบุผ่อนผันให้คลังน้ำมัน และสถานีบริการ ยังจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ยังค้างอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องเปลี่ยนเป็นผสมไบโอดีเซลทั้งหมดภายใน 2 เดือน

ก.พลังงาน ยัน 1 ก.พ. 51 น้ำมันดีเซลใหม่ ต้องผสมไบโอดีเซล B100 สัดส่วน 2 % ไม่เปลี่ยนแปลง เตรียมหารือโครงสร้างราคาไบโอดีเซลใหม่ ระบุผ่อนผันให้คลังน้ำมัน และสถานีบริการ ยังจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ยังค้างอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องเปลี่ยนเป็นผสมไบโอดีเซลทั้งหมดภายใน 2 เดือน

.

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ยังคงยืนยันที่จะมีการบังคับจำหน่าย น้ำมันดีเซลสูตรใหม่ ที่เป็นน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วน B2 หรือน้ำมันดีเซลที่ผสมไบโอดีเซลบริสุทธิ์ 100% ในสัดส่วน 2 % ภายในวันที่ 1 ก.พ.51 นี้ โดยจะยังคงการผสมไบโอดีเซล B100 ในสัดส่วน 1.5 - 2 % ตามนโยบายเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

.

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ที่สามารถผสมน้ำมันไบโอดีเซล B100 ที่ระดับ 1.52% รวมทั้งยืนยันว่าจะมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ในการผลิตไบโอดีเซล B100 ได้เพียงพอ

.

ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ร้องเรียนว่า โครงสร้างราคาไบโอดีเซลในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาตลาดโลกนั้น ทางกระทรวงพลังงานจะได้มีการหารือทบทวนถึงโครงสร้างราคาไบโอดีเซล B100 ที่เหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันพรุ่งนี้ (24 มค.51 ) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

.

ด้านนายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า จากกระแสข่าวที่ระบุว่า กระทรวงพลังงานจะเลื่อนการบังคับจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วน B2 ออกไปอีกประมาณ 2 เดือนนั้น เป็นเพียงเรื่องการผ่อนผันในส่วนของคุณภาพน้ำมันดีเซลของเดิมที่ยังคงตกค้างอยู่ที่คลังน้ำมัน และสถานีบริการ

.

ซึ่งต้องให้เวลาในการจำหน่ายให้หมดไป ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสูตร B2 ได้ทันที และถือเป็นเรื่องปกติในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพน้ำมันทุกครั้ง ก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้

.

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของน้ำมันดีเซลที่จะผลิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. นี้ จะต้องเป็นน้ำมันดีเซล ที่ผสมกับไบโอดีเซล สัดส่วนประมาณ 2% ทันที ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน จะได้เริ่มเข้มงวดเข้าไปตรวจสอบคุณภาพ เพื่อที่จะได้น้ำมันไบโอดีเซล ที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานต่อไป