เนื้อหาวันที่ : 2008-01-18 10:19:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1203 views

ซีเกทจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อพัฒนา "หุ่นยนต์" รุ่นที่ 21 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน ศกนี้

.

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชั้นนำของโลกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศสานต่อการจัด ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท" รุ่นที่ 21

.

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 21   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน ศกนี้ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจำนวน 220 คนที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อพัฒนา "หุ่นยนต์" ที่พร้อมรับคำสั่งและพร้อมใช้งานได้  ค่ายนี้จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

.

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า "กิจกรรมทางด้านวิชาการและนันทนาการในการค่ายนี้จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  แสวงหาความรู้  มีค่าจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเช่นเดียวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมของพวกเขา เราหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความเฉลียวฉลาดและเป็นคนดีของสังคม"

.

ด้านนายเจฟฟรี่ย์ ดี ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าซีเกทมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนที่พนักงานของเราทำงานและอาศัยอยู่ "เรามีความกระตือรือร้นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยผ่านโครงการเพื่อสังคมและการศึกษามากมาย  รวมทั้งการสนับสนุนค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท (Crystal Brain Camp Kasetsart-Seagate) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี"

.

"ที่บริษัทซีเกท วิศวกรและนักเทคโนโลยีมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การสนับสนุนกิจกรรมในค่ายฯ  สอดคล้องกับค่านิยมของซีเกท เราหวังว่าจะช่วยปูพื้นฐานเดียวกันให้เยาวชนรุ่นใหม่และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมไทยและประเทศไทย" นายไนการ์ดกล่าวเสริม

.

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในค่ายนี้ประกอบด้วย การประกอบหุ่นยนต์ต่าง ๆ การแข่งขันระหว่างทีมหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์ตัวที่ฉลาดและแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด  การฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบ  กิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการทำให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและมีความชำนาญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่ง ดำเนินไปพร้อมกับความชำนาญทางด้านเทคนิค และเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเหล่านี้สำหรับความสำเร็จในการศึกษาและการทำงาน

.

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 21 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.ku.ac.th และติดต่อ
1)      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403 โทรสาร 0-2579-6245
2)      สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2562-0951-4 โทรสาร. 0-2562-0950
3)      ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โทร. 0-3428-1650-1 โทรสาร. 0-3428-1650