เนื้อหาวันที่ : 2022-12-23 18:10:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 966 views

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้าอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินโดย ChemSec ด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 ธันวาคม 2565 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คว้าคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการจัดอันดับ ChemScore โดย ChemSec ซึ่งประเมินบริษัทเคมีภัณฑ์ 54 รายที่ใหญ่ที่สุดของโลกในความพยายามลดการใช้สารเคมี

ไอวีแอลเป็นเพียงบริษัทเคมีภัณฑ์รายเดียวที่อ้างอิงบัญชีสารเคมีที่ต้องหาสารมาทดแทนทันที (Substitute It Now List: SIN) เป็นแนวทางในการกำจัดสารอันตราย นำเสนอตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า ใช้วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิลที่ปราศจากอันตราย รวมทั้งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ตอกย้ำเป้าหมายขององค์กรในการ “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ที่บริษัทฯ กำลังสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับ ChemScore โดย ChemSec ด้วยคะแนนสูงสุดต่อเนื่องกัน 2 ปีซ้อนเป็นข้อพิสูจน์ความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่มีต่อความยั่งยืน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เราใช้สารเคมีที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับวัตถุดิบและตัวกลาง เพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบการผลิตของเรา และพัฒนาสินค้านวัตกรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งอุตสาหกรรมโดยรวม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไอวีแอลได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากเป้าหมายที่ต้องการใช้วัตถุดิบชีวภาพร้อยละ 16 และวัตถุดิบรีไซเคิล (rPET) ร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดภายในปี 2573 รวมทั้งใช้สารเคมีสีเขียวที่มีความปลอดภัยมากขึ้นมาทดแทน เพื่อลดความเป็นพิษจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต นอกจากนี้ แบรนด์ Deja™ (เดจา) ของไอวีแอล ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นเม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral PET pellets) รายแรกของโลก ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ChemScore เป็นการจัดอันดับที่พัฒนาโดย ChemSec สำนักเลขาธิการเคมีภัณฑ์นานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศสวีเดน ที่กระตุ้นให้มีการใช้ตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าทดแทนสารเคมีที่เป็นพิษ เพื่อช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินบริษัทที่มีกลยุทธ์การจัดการสารเคมีที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความโปร่งใส โดยการจัดอันดับครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทเคมีภัณฑ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์เคมีอันตราย การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้งานใหม่ การจัดการสารเคมีและความโปร่งใสของบริษัท รวมทั้งการตอบสนองต่อประเด็นถกเถียง กฎหมาย และระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ