เนื้อหาวันที่ : 2022-12-08 08:46:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 748 views

ทีซีซีเทค คว้ารางวัล 2022 AMCHAM CSR EXCELLENCE RECOGNITION 4 ปีซ้อน!

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย คุณวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications (ตรงกลาง) คุณญาดา ชื่นชุ่ม Senior Marketing Manager (คนที่ 1 จากซ้าย) และคุณพรรณี สรรกซิกร Community Builder Officer (คนที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัล 2022 AMCHAM CSR Excellence Award จาก คุณ Robert Godec, the U.S. Ambassador to Thailand (คนที่ 2 จากขวา), and คุณ Jeff Nygaard, AMCHAM President (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นปีที่ 4 โดยรางวัล CSR Recognition นั้น ได้ถูกมอบให้แก่บริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจความเชื่อมโยงของการดำเนินการในเชิงธุรกิจกับการตอบแทนสังคม รวมทั้งร่วมผลักดันบริษัทในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว

“ทางทีซีซีเทค ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value) กับทั้งลูกค้าและพันธมิตรในการยกระดับดิจิทัลให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้    รางวัลนี้นับเป็นรางวัลที่มีความหมายและมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้พนักงานทีซีซีเทคทุกคนที่จะช่วยกันสานต่อภารกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในประเทศต่อไป” กล่าวโดย คุณวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications

โดยในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ทีซีซีเทคได้ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ “Enjoy to the Max Season II” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับทักษะด้านดิจิทัลในแก่พนักงานกว่า 1,500 คนจากหลากหลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เพื่อต่อยอดโอกาสและเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์รายอื่นๆในอีกหลายโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมโดยตลอด