เนื้อหาวันที่ : 2008-01-15 11:47:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1464 views

พลังงาน ประกาศปรับเพิ่มเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน ประกาศปรับเพิ่มการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 โดยมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป ระบุ ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศยังคงขายในราคาเดิม

กระทรวงพลังงาน ประกาศปรับเพิ่มการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 โดยมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป ระบุ ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศยังคงขายในราคาเดิม

.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า นายโฆสิต ปั้มเปี่ยมรัษฎร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้อนุมัติให้กระทรวงพลังงานประกาศปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

.

สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเป็น 0.750 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บอยู่ที่ 0.070 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.68 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็น 0.250 บาทต่อลิตร จากเดิม 0.063 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.187 บาทต่อต่อลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็ว บี5 เป็น 0.25 บาทต่อลิตร จากเดิม 0.0665 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.1835 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันก๊าดและน้ำมันเตายังคงจัดเก็บในอัตราเดิม และมีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไป ( 11 มกราคม 2551 )

.

สาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น ในส่วนที่1เพื่อนำเงินไปใช้ในแผนงานปกติของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเดิมจัดเก็บอยู่ 0.07 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นเป็น 0.25 บาทต่อลิตร และส่วนที่ 2 นำไปลงทุนในโครงการพัฒนาระบบขนส่ง 0.50 บาทต่อลิตร

.

นายวีระพล กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้ ไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับเพราะได้ปรับ ลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราเดียวกับที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ปรับเพิ่มขึ้น