เนื้อหาวันที่ : 2022-09-06 08:50:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 582 views

TICTA 2022 โชว์ผลงานพร้อมสู่เวทีนานาชาติ

เอทีซีไอโชว์ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทยใน TICTA2022 มอบรางวัลชนะเลิศ 11 ผลงานและรองชนะเลิศ 18 ผลงานจากจำนวนร่วมแข่งขัน 165 ผลงาน ผลักดันการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับนานาชาติ

โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) เป็นโครงการที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และยังผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเรียนรู้ต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล TICTA2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The partnership to accelerate and uplift Thailand Digital entrepreneur

นายสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล TICTA2022 กล่าวว่า “TICTA เป็นโครงการการประกวดที่เฟ้นหาผลงานที่ดีเด่นของไทยไปแข่งขันในเวทีนานาชาติ และต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทยในการสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักกเรียน นักศึกษาที่มีผลงานที่โดดเด่น

เอทีซีไอขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านสำหรับการดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards ในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมโดยภาพรวม การดำเนินโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดี มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 165 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 11 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 18 ผลงาน”