เนื้อหาวันที่ : 2022-07-22 18:22:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 962 views

Thailand ICT Awards 2022 เฟ้นหาสุดยอดผลงานด้านไอทีไทยเพื่อไปต่อในเวทีนานาชาติ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้จัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไทยให้สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเรียนรู้และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย โดยผู้ชนะเลิศจากเวที TICTA จะได้เป็นตัวแทนของประเทศเข้าประกวดระดับภูมิภาคในเวที Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA)

โดยในปี 2020 ผู้มีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการทั้งหมด 177 ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 19 ผลงาน  รองชนะเลิศ 16 ผลงาน โดยทางโครงการได้สนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมงาน Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 2020 – 2021 จำนวน 22 ทีม ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลในหมวด Student Project : Junior Student จากผลงาน AED4All : Anyone can keep ALIVE จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ Student Project : Senior Student ผลงาน Digi – Health โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน MakerX- The Innovated 3D Printer โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน Smart Sign Language โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ Student Project : Tertiary ผลงาน PSU Coin มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หมวด Business Services – ICT Services ผลงาน Lightwork Virtual Employee จากบริษัท ไลท์เวิร์ค เทค จำกัด หมวด Inclusion – Education ผลงาน ebook Library for Educational Institutes จากบริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด Inclusion – General ผลงาน Wang: Data Market บริษัท เค.จี. แอนด์ แพทริค จำกัด และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ Start Up of the Year ผลงาน Lightwork Virtual Employee จากบริษัท ไลท์เวิร์ค เทค จำกัด

โดย คุณภาดารี อุตสาหจิต, Co-founder & CEO บริษัท ไลท์เวิร์ค เทค จำกัด ได้กล่าวความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Awards ว่า “การเข้าประกวด TICTA ทำให้เราได้โอกาสเรียนรู้ ได้ฟังคำแนะนำจาก Mentor เก่งๆในอุตสาหกรรมนี้ ที่มาช่วยแนะนำเราในการปั้น Product ปรับกลยุทธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้ Lightwork ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันระดับอาเซียน เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราพัฒนาต่อไป พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยเราเก่งระดับโลกได้”

ในปีนี้ สมาคม ฯ ได้จัดกิจกรรมประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2022  ภายใต้แนวคิด The Partnership to Accelerate and Uplift Thailand Digital Entrepreneur” เพื่อยกระดับและเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดความมั่นคง และยังสามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นในเวทีนานาชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  โทร 064 7946192 หรือ Facebook Thailand ICT Award