เนื้อหาวันที่ : 2022-05-25 22:03:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1316 views

แลนเซสส์จัดงานสัมมนาออนไลน์แสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในชื่อ “Virtual Days”

  • กิจกรรม Interactive ออนไลน์ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน สำหรับลูกค้าและผู้สนใจจากทั่วโลก
  • การสัมมนามีถึง 40 หัวข้อผ่านเว็บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
  • มุ่งเน้นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษทางด้านการปกป้องผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังคงความยั่งยืนกับธรรมชาติ

แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในชื่อ “Virtual Days” ระหว่างวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ลูกค้าและผู้สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท แนวโน้มทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทั่วไปในงานสัมมนาออนไลน์นี้ โดยจะเน้นที่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษทางด้านการปกป้องผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังคงความยั่งยืนกับธรรมชาติ


ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับประสบการณ์แบบ Interactive ในงานสัมมนาออนไลน์ “Virtual Days”
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแลนเซสส์
แนวโน้มทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทั่วไปโดยจะมุ่งเน้นที่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
ทางด้านการปกป้องผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังคงความยั่งยืนกับธรรมชาติ

การสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้จะจัดขึ้นในภาษาต่าง ๆ ตามเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ EMEA (Europe, the Middle East and Africa) เอเชีย อินเดีย และอเมริกา โดยมีเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค มีการสัมมนาผ่านเว็บทั้งสิ้น 40 หัวข้อ ผู้เชี่ยวชาญของแลนเซสส์จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล เทคโนโลยีแบตเตอรี การรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ การบำบัดน้ำ ครอบคลุมหัวข้ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ทุกวงการกำลังสนใจ อย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยังคงความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ หรือการออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่แก้ไขอุปสรรคที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา และความขัดแย้งทางการค้าอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครน
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการสัมมนา LANXESS Virtual Days สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ฟรีที่ https://lanxess.com/virtual-days-2022


แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษกำลังขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก
จาก LANXESS Tower ในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี