เนื้อหาวันที่ : 2008-01-10 09:29:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1460 views

ครม.ขมิ้นอ่อน สั่งเตรียมพื้นที่รับทุนเหล็กญี่ปุ่น 2 แสนล้าน

ครม. สั่งสศช. วางแผนพัฒนาพื้นที่เซาท์เทิร์นซีบอร์ด ร่วมกับเอกชนและชุมชนรองรับ 2 บริษัทญี่ปุ่นลงทุนผลิตเหล็กต้นน้ำ มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยการจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชนผู้ลงทุนและชุมชนในพื้นที่

ครม. สั่งสศช. วางแผนพัฒนาพื้นที่เซาท์เทิร์นซีบอร์ด ร่วมกับเอกชนและชุมชนรองรับ 2 บริษัทญี่ปุ่นลงทุนผลิตเหล็กต้นน้ำ มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยการจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชนผู้ลงทุนและชุมชนในพื้นที่

.

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.วานนี้(8ม.ค.)มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้รับไปพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นสำหรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยการจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชนผู้ลงทุนและชุมชนในพื้นที่

.

ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า กิจการผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูงเป็นโครงการใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่อุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การทำความเข้าใจและการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีมติเมื่อ 13 พ.ย.2550 อนุมัตินโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการดังกล่าวไปแล้ว และกำหนดให้ยื่นความจำนงขอส่งเสริมการลงทุนได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.2551

.

ดร.โชติชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีผู้สนใจจะลงทุนกิจการดังกล่าวและยื่นหนังสือแสดงความจำนงรวมถึงข้อเสนอเบื้องต้นมาที่บีโอไอแล้ว 2 รายได้แก่ 1.บริษัทนิปปอนสตีล จำกัด 2.บริษัทเจ เอฟ อี สตีล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีการลงทุนบริษัทละ 1 แสนล้านบาท โดยบริษัทเจเอฟอี สตีลฯต้องการให้รัฐบาลจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมในเรื่องท่าเรือน้ำลึกและปริมาณน้ำที่เพียงพอในกระบวนการผลิต

.

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์