เนื้อหาวันที่ : 2008-01-08 11:07:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1455 views

ก.พลังงาน มั่นใจแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ลดวิกฤตราคาน้ำมันแพง

ก.พลังงาน มั่นใจ ทางเลือกแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ลดวิกฤตราคาน้ำมันแพง ยันยอดใช้เพิ่มขึ้นตลอดปี 50 ช่วยไทยประหยัดนำเข้าน้ำมัน 4,700 ล้านบาท คาดปี 51 ยอดใช้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ก.พลังงาน  มั่นใจ  ทางเลือกแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ลดวิกฤตราคาน้ำมันแพง ยันยอดใช้เพิ่มขึ้นตลอดปี 50  ช่วยไทยประหยัดนำเข้าน้ำมัน 4,700 ล้านบาท คาดปี 51 ยอดใช้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยประหยัดได้อีกกว่า 14,000 ล้านบาท  จี้ผู้ค้าน้ำมันเร่งล้างถังในปั๊มที่ยังไม่ขายแก๊สโซฮอล์ หวังยอดใช้ทะลุ 11 ล้านลิตรในช่วงปลายปี

.

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   เปิดเผยว่า  จากมาตรการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงาน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 4,700 ล้านบาทในช่วงปี 2550 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,000 ล้านบาทในปี 2551 อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในยามที่น้ำมันมีราคาแพง

.

เพราะการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ 4.0 บาทต่อลิตร และ 1.0 บาทต่อลิตร ตามลำดับ นอกจากนี้  กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E10 จะเพิ่มถึง 11.0 ล้านลิตรต่อวันในช่วงปลายปี 2551 ส่วนการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 จะเพิ่มเป็น 200,000 ลิตรต่อวันในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งจะทำให้มีความต้องการเอทานอลวันละ 1.14 ล้านลิตร

.

ทั้งนี้ ในส่วนของแก๊สโซฮอล์ การเพิ่มส่วนต่างของราคาเป็น 4.00 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน ประกอบกับการให้ค่าการตลาดแก๊สโซฮอล์ สูงกว่าเบนซินปรกติอย่างน้อย 0.50 บาทต่อลิตร และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ได้ทำให้การใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 3.5 ล้านลิตรต่อวันในปี 2549 เป็น 7.4 ล้านลิตรต่อวัน  (ประกอบด้วยแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 5.9 ล้านลิตรต่อวัน และแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1.5 ล้านลิตรต่อวัน)  ในขณะเดียวกันการใช้เบนซิน 95 ลดลงจาก 4.0 ล้านลิตรต่อวันในปี 2549 เหลือ 2.2 ล้านลิตรต่อวันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2550

.

ส่วนการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์  พบว่ามีมากกว่าร้อยละ 82 ของสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันเบนซิน โดยมีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการทุกแห่งของ บมจ.ปตท. ซึ่งทำให้สัดส่วนของยอดขายแก๊สโซฮอล์เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา กล่าวคือในเดือนธันวาคม 2550 ยอดขายแก๊สโซฮอล์ 95 ของบมจ.ปตท. และบมจ.บางจาก  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85.1 และร้อยละ 99.9 ของยอดขายเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 95 รวมกัน เทียบกับสัดส่วน ร้อยละ 64.5 และร้อยละ 82.2 ตามลำดับ ในเดือนมีนาคม 2550

.

ในขณะที่สัดส่วนดังกล่าวของบริษัทเชลล์ เอสโซ่ และเชฟรอน (คาลเท็กซ์) ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.4, 37.1 และ 27.2 ในเดือนมีนาคม 2550 เป็น ร้อยละ 61.6, 64.4 และ 51.5 ในเดือนธันวาคม 2550 โดยในขณะนี้บริษัทน้ำมันทั้งหลายกำลังเร่งกันล้างถังในสถานีบริการที่ยังไม่มีการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์เพื่อเพิ่มยอดขายแก๊สโซฮอล์ จึงคาดว่าการใช้แก๊สโซฮอล์จะเพิ่มเป็น 8 ล้านลิตรต่อวันในช่วงปลายเดือนมกราคม 2551 นี้

.

ด้านการส่งเสริมไบโอดีเซล โดยเฉพาะเพิ่มส่วนต่างของราคาขายปลีกจากระดับเดิม 0.50 บาทต่อลิตรเป็น 1.00 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน ประกอบกับการเร่งรัดติดตามให้มีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานทำให้การใช้ไบโอดีเซล B5 เพิ่มขึ้นจากเพียง 118,000 ลิตรต่อวันในปี 2549 เป็น 4.3 ล้านลิตรต่อวันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2550 ในขณะเดียวกันการกำหนดให้มีการจำหน่าย B2 โดยความสมัครใจก่อนการบังคับใช้ในวันที่       1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยรัฐให้การอุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน ได้ทำให้การจำหน่าย B2 เพิ่มขึ้นเป็น 17.9 ล้านลิตรต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2550 และคาดว่าอยู่ในระดับ 24 ล้านลิตรต่อวันในเดือนธันวาคม

.

ซึ่งหมายความว่าความต้องการไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ B100 ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเพียง 6 พันลิตรต่อวันในปี 2549 เป็นประมาณ 5 แสนลิตรต่อวันในเดือนธันวาคม 2550 และเมื่อ B2 มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 แล้วความต้องการ B100 เชิงพาณิชย์จะเพิ่มเป็น 1.21 ล้านลิตรต่อวัน

.

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน