เนื้อหาวันที่ : 2021-10-19 18:31:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1276 views

บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดคลินิกต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ก้าวสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่มีต่อการดูแลผู้ป่วย

โรคโควิด-19 ที่อยู่ในโครงการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) ตลอดระยะเวลา 14 วัน

กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (Good Doctor Technology: GDT) บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)” เปิดคลินิกต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อร่วมสังเกตการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งมีทีมแพทย์ประจำของ Good Doctor Technology Thailand (GDTT) เป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดโปรแกรมการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) เป็นระยะเวลา 14 วัน ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติจาก สปสช. ที่มาเยือนคลินิกในครั้งนี้ ภาพจากซ้ายไปขวา ได้แก่ นาย สุปรีชา ครอบบัวบาน สปสช. เขต 13 กทม., นาง ปิยรัตน์  วงศ์ศรีเสลา สปสช. เขต 13 กทม., นพ. มนตรี จีรทวีสุข ผู้แทน คลินิกชุมชนอบอุ่น ศ.คลินิก, พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ผู้แทน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย, ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช. เขต 13 กทม., นาง หัทยา ธัญจรูญ ผู้แทน สภาเทคนิคการแพทย์, และ นส.นนรมณ แก้วกาหลง สปสช. เขต 13 กทม. ทั้งนี้นำโดย นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ในภาพตำแหน่งที่ 5 จากซ้าย) จำกัด ร่วมด้วยแขกท่านอื่นๆ จาก สปสช. คือ รศ. พล.ท. นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ผู้แทน จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย และ พล.อ. นพ. ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล

ทั้งนี้ในระหว่างการเยี่ยมชมคลินิกกู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย (Good Doctor Technology Thailand: GDTT) ได้มีการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน การเยี่ยมชมสถานที่ของคลินิก และมีการจัดแสดงเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมแพทย์ประจำที่ใช้เทคโนโลยีของ GDTT เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลนั้น ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร ตั้งแต่การเฝ้าติดตามอาการทางไกลอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาล โดยการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีในด้านสุขภาพดิจิทัลนี้ ส่งผลให้ GDTT สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่สุดในเขต ปทุมวัน และมีส่วนเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษา ด้วยการให้คำแนะนำทางการแพทย์ และจัดส่งยาให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของ สปสช. ที่ตัดสินใจมาเยี่ยมชมคลินิกของ GDTT ว่าผู้ให้การบริการแพทย์ทางไกล สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุดได้อย่างไร คุณภาพของการบริการแพทย์ทางไกลและการดูแลของ GDTT นั้น ได้รับการยืนยันจากผู้ป่วยในกลุ่มอายุต่าง ๆ ซึ่ง ให้คำรับรองในเรื่องของการบริการจาก  GDTT ว่ารวดเร็วและเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา โดยบางคนยังให้ความเห็นเกี่ยวกับความง่ายและสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Good Doctor บนมือถืออีกด้วย

ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 GDTT ได้รับการการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงระหว่างการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดย สปสช. เปิดตัวขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล และการไหลเข้าของผู้ป่วยจำนวนมากในสถานพยาบาลที่เกิดจากกรณีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation ได้ไม่นาน GDTT ได้ผนึกกำลังร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายบัตรกำนัลอาหารประจำวันสำหรับผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ให้พวกเขาได้เลือกอาหารสามมื้อต่อวันในช่วงระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสบการณ์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลด้วย