เนื้อหาวันที่ : 2021-10-10 22:24:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1290 views

ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยด้วยโซลูชัน SASE และ SD-WAN จาก Aruba Networks

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น Cloud, IoT, Mobility และการทำงานแบบ Remote Working ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจองค์กรเป็นอย่างมาก ทำให้แนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้อย่างครอบคลุม SASE และ SD-WAN ได้กลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ถูกเลือกใช้งานในธุรกิจองค์กรหลายแห่งทั่วโลก ทั้งด้วยข้อดีด้านการรวมศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้ด้วยกัน ตลอดจนการกระจายตัวเพื่อปกป้องผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าการเชื่อมต่อใช้งานนั้นจะเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม

SASE หรือ Secure Access Service Edge นั้นคือแนวทางในการผสมผสาน SD-WAN เข้ากับบริการ Network Security บน Cloud เข้าด้วยกัน การปกป้องผู้ใช้งาน รวมถึงการให้บริการเครือข่ายที่มีทั้งประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • SD-WAN ให้บริการด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย, VPN, Routing, Network Security และ WAN Optimization เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาขององค์กรเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
  • ZTNA หรือ Zero Trust Network Access ที่มีการบังคับให้ผู้ใช้งานทุกคนต้องทำการยืนยันตัวตนบนระบบ SASE ก่อนเสมอจึงจะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้
  • CASB หรือ Cloud Access Security Broker สำหรับปกป้องและควบคุมการเข้าถึงระบบแอพพลิเคชันและข้อมูลต่าง ๆ บน Cloud รวมถึงป้องกันกรณีข้อมูลรั่วไหลด้วย Data Loss Prevention (DLP)
  • SWG หรือ Secure Web Gateway สำหรับปกป้องผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยภายใต้นโยบายการควบคุมขององค์กร
  • FWaaS หรือ Firewall as a Service ซึ่งเป็นบริการ Cloud Firewall ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น Deep Packet Inspection, IDS/IPS, Application Control และ Advanced Threat Prevention เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้จากทุกที่เหมือนกับที่ Next-Gen Firewall เคยปกป้องผู้ใช้งานในองค์กร

Aruba Networks นั้นสามารถช่วยให้องค์กรใช้งานโซลูชัน SASE ได้อย่างสะดวกและง่ายดายด้วยแพลตฟอร์ม Aruba EdgeConnect SD-WAN โดยภายในแพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยเทคโนโลยี 2 ส่วน ได้แก่

  • Aruba SD-WAN สำหรับปกป้องและบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กร พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายในทุกสาขาให้เชื่อมถึงกันได้ทั้งสำหรับ LAN, WLAN และ WAN อย่างมั่นคงปลอดภัย
  • การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการด้าน Cloud Security รายอื่น อย่างเช่น Zscaler หรือ Netskope เพื่อต่อยอดจากโซลูชัน SD-WAN ไปสู่ SASE อย่างเต็มตัว ด้วยอิสระที่มากขึ้นจากการที่องค์กรสามารถเลือกส่วนของบริการด้าน Network Security Service ที่เหมาะสมต่อโจทย์ความต้องการในการใช้งานเองได้

แนวทางดังกล่าวนี้ทำให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ไปสู่การใช้งาน SASE ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยการเริ่มต้นจากการวางระบบ SD-WAN ก่อน แล้วจึงค่อยเลือกโซลูชัน Cloud Security ที่ตอบโจทย์เข้ามาเสริม ลดความซับซ้อนในโครงการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงยังช่วยให้องค์กรมีความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างสูงสุด
โซลูชันดังกล่าวนี้ถูกใช้งานแล้วที่ธนาคาร First Bank ที่เริ่มต้นจากการใช้งาน Aruba SD-WAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแอพพลิเคชันภายในองค์กร พร้อมปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจเพื่อให้พนักงานของธนาคารสามารถทำงานได้จากที่บ้านและเชื่อมต่อกับระบบแอพพลิเคชันต่าง ๆ บน Cloud ได้อย่างสะดวก รวมถึงทำให้ธนาคารสามารถใช้งานอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมั่นใจภายในระบบเครือข่ายของตนเอง
ด้วยกลยุทธ์ของ First Bank ที่ต้องการก้าวไปสู่การใช้งาน SASE โซลูชันของ Aruba SD-WAN ที่พร้อมต่อยอดไปสู่ SASE ได้อยู่แล้วนั้นจึงช่วยให้ธนาคารสามารถเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ต่อไปได้ด้วยระบบเครือข่ายเดิมและเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ได้ทันทีด้วยการเสริมโซลูชัน Cloud Networking Security Service ที่ต้องการเข้ากับ Aruba SD-WAN เพียงเท่านั้น

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba EdgeConnect สามารถติดต่อ HPE Aruba ได้ที่อีเมล์ info@aruba-mkt.com หรือติดต่อ Call Center 063-6751-314