เนื้อหาวันที่ : 2008-01-07 10:05:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2144 views

ชุมพรอุตฯน้ำมันปาล์ม ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียแห่งแรกในไทย

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม หรือ CPI ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย นำโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้ในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า

.

CPI หรือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)         ชูนโยบาย "การเกษตรแบบยั่งยืน" ผุดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการใช้นกแสกควบคุมปริมาณหนูในสวนปาล์ม โครงการผลิตไบโอแก๊ส ลดการใช้ไฟฟ้า     และน้ำมัน เป็นต้น เผยเพื่อลดต้นทุน สู้กับสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน  

.

นายการุญ  นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI เปิดเผยว่า จากแนวทางของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การพัฒนาโครงการด้านการเกษตรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

.

ซึ่งทางบริษัทกำลังดำเนินการอยู่  "โครงการต่างๆ ของบริษัท ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้แก่ โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ หรือไบโอแก๊ส ที่ผ่านมาในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ จะเกิดน้ำเสียประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ในการบำบัด การนำโครงการ ไบโอแก๊ส มาใช้สามารถลดพื้นที่  การบำบัดลงเหลือเพียง 2 ไร่ และยังได้ประโยชน์เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก"

.

เช่น นำก๊าซที่ได้มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ สำหรับใช้ในโรงงาน น้ำสะอาดที่บำบัดแล้ว สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ในสวนปาล์มได้ต่อไป กากตะกอน ก็กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดี  และ โครงการขยายพันธุ์นกแสกเพื่อควบคุมปริมาณหนู เป็นการลดต้นทุนด้านการนำเข้าสารเคมี จากต่างประเทศ จำนวน 1-2 ล้านบาทต่อปี

.
ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด และใช้เป็นโครงการต้นแบบให้ชาวสวนปาล์มต่างๆ นำไปใช้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้ร่วมดำเนินการกับภาครัฐ เช่น โครงการฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน ด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โครงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน  เป็นต้น นาย การุญ กล่าว  
.

โดยผลของโครงการต่างๆ เหล่านี้ ที่สามารถประสบความสำเร็จ และให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของธุรกิจด้วย เช่น  การที่ทาง CPI ได้รับความไว้วางใจ     ให้ทำสัญญาขายน้ำมันปาล์มชนิด   ออร์แกนิค ให้กับบริษัทในประเทศอิตาลี โดยทางลูกค้าเน้นผลผลิตน้ำมันปาล์ม     จากสวนปาล์มที่ปลูกปาล์มโดยวิธีไม่ทำลายธรรมชาติเท่านั้น

.

ซึ่งในอนาคต บริษัท ที่ตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกดดันให้องค์กรต่างๆ ใส่ใจต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กันมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโลกร้อน   ผู้ผลิตภาคเกษตรของไทย จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับกับรูปแบบการค้าของโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป