เนื้อหาวันที่ : 2021-10-06 18:34:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1057 views

ORI ขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืน THSI หลังปรับตัวแกร่งฝ่า COVID-19

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจำปี 2564 สะท้อนถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ขณะเดียวกัน ก็ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

ที่ผ่านมา ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ปรับตัว กระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ORIGIN NEXT LEVEL ผ่านการเจาะตลาดที่อยู่อาศัยเซ็กเมนท์ใหม่ ขยายประเภทธุรกิจใหม่ไปกับเมกะเทรนด์ เพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงตลาดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตลอดจนใส่ใจดูแลพนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ บริษัทพันธมิตร และลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืน